bài viết chuyên sâu

Phường Phúc Lợi sơ kết 3 năm thực hiện Chuyên đề “Phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn”

Ngày đăng 16/09/2020 | 03:57  | Lượt xem: 67
Công tác phòng cháy chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn là một trong những nội dung trọng tâm được Đảng ủy, chính quyền phường Phúc Lợi quan tâm chỉ đạo trong những năm gần đây.

Công tác an sinh xã hội 6 tháng đầu năm 2020 phường Phúc Lợi đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Ngày đăng 03/08/2020 | 04:40  | Lượt xem: 99
Đảm bảo an sinh xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm góp phần đẩy mạnh sự nghiệp phát triển kinh tế và xã hội chung của phường.

Phường Phúc Lợi sơ kết 5 năm thi hành Luật MTTQ Việt Nam

Ngày đăng 30/07/2020 | 09:25  | Lượt xem: 146
Ngay sau khi Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) được ban hành. Đảng ủy phường Phúc Lợi, Ủy ban MTTQ phường Phúc Lợi đã tổ chức hội nghị quán triệt, cung cấp tài liệu đến các tổ chức thành...

Công tác quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn phường Phúc Lợi 6 tháng đầu năm 2020

Ngày đăng 29/07/2020 | 09:18  | Lượt xem: 94
Công tác quản lý nhà nước về môi trường là một trong rất nhiều nội dung công tác được Đảng ủy, UBND phường Phúc Lợi đặc biệt quan tâm trong 6 tháng đầu năm 2020. Ngay từ đầu năm để triển khai thực...

Công tác kiểm soát TTHC 6 tháng đầu năm 2020 tại phường Phúc Lợi

Ngày đăng 14/07/2020 | 03:50  | Lượt xem: 96
Trên cơ sở bám sát Chương trình trọng tâm công tác năm 2020, Kế hoạch của UBND Quận Long Biên, UBND phường Phúc Lợi đã xây dựng và triển khai Kế hoạch 17/KH – UBND ngày 21 tháng 01 năm 2020 về...

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn phường Phúc Lợi

Ngày đăng 10/07/2020 | 02:58  | Lượt xem: 126
6 tháng đầu năm 2020 chịu sự ảnh hưởng của dịch Covid-19 kéo dài song, dưới sự lãnh đạo sát sao của Quận uỷ, HĐND quận, Đảng ủy - HĐND phường và sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể UBND phường,...

Tấm gương người tốt việc tốt, đồng chí đảng viên trưởng ban bảo vệ dân phố gương mẫu hết lòng phục vụ nhân dân.

Ngày đăng 22/06/2020 | 03:28  | Lượt xem: 203
Đến với tổ dân phố số 6 nhắc đến tên đồng chí Kiều Thanh Hải không ai là không biết đến, nhiều lời khen ngợi được thốt ra, đây là tấm gương sáng để nhiều người học tập và noi theo.

Phường Phúc Lợi thực hiện tốt chính sách hỗ trợ cho người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng của đại dịch covid -19.

Ngày đăng 27/06/2020 | 10:16  | Lượt xem: 125
Tính đến ngày 27/6/2020 phường Phúc Lợi đã tổ chức xét duyệt 03 đợt đối tượng người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm, xét duyệt được 99 trường hợp đủ điều kiện hưởng hỗ trợ

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phúc Lợi với công tác phòng chống dịch Covid 19

Ngày đăng 29/05/2020 | 11:16  | Lượt xem: 215
Ngay từ những ngày đầu khởi phát dịch Covid 19, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phúc Lợi đã bám sát sự chỉ đạo của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên và Đảng ủy phường, phối hợp chặt chẽ với UBND...

Công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn phường Phúc Lợi

Ngày đăng 29/05/2020 | 03:22  | Lượt xem: 93
Thực hiện kế hoạch số 61/KH - UBND ngày 12/02/2020 của UBND quận Long Biên về công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn quận năm 2020; ngày 13/02/2020, UBND phường Phúc Lợi đã xây dựng kế hoạch...

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng quý I/2020 phường Phúc Lợi

Ngày đăng 27/03/2020 | 03:25  | Lượt xem: 118
Trong quý I/2020 UBND phường tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng; phòng chống dịch Covid-19; duy trì thực hiện kỷ cương hành chính; quy...

Kết quả công tác mặt trận phường Phúc Lợi quý I /2020

Ngày đăng 28/03/2020 | 09:37  | Lượt xem: 244
Ngay từ đầu năm, để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác năm 2020, Ủy ban MTTQ phường Phúc Lợi đã tập trung xây dựng các kế hoạch công tác năm trên cơ sở bám sát sự chỉ đạo của Ủy ban MTTQ cấp trên...

Kết quả kiểm soát, rà soát TTHC phường Phúc Lợi quý I/2020

Ngày đăng 02/04/2020 | 10:09  | Lượt xem: 145
Thực hiện kế hoạch 31/KH-UBND ngày 15/01/2019 của UBND Quận Long Biên về công tác kiểm soát TTHC năm 2020 trên địa bàn quận Long Biên, ngày 21/01/2020, UBND phường Phúc Lợi đã xây dựng và triển...

Kết quả hoạt động công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền phường Phúc Lợi quý I/2020

Ngày đăng 24/03/2020 | 01:57  | Lượt xem: 143
Ngay từ đầu năm, Ủy ban MTTQ phường đã xây dựng kế hoạch 02/KHLT-MTTQ-ĐT ngày 22/01/2020 của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể phường Phúc Lợi về thực hiện giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý kiến...

Kết quả giám sát thực hiện 6 quy chế dân chủ trên địa bàn phường Phúc quý I/2020.

Ngày đăng 21/03/2020 | 09:31  | Lượt xem: 171
Thực hiện kế hoạch 02/KHLT-MTTQ-ĐT ngày 22/01/2020 của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể phường Phúc Lợi về thực hiện giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền...

Kết quả hoạt động HĐND phường Phúc Lợi quý I/2020 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý 2/2020

Ngày đăng 19/03/2020 | 04:27  | Lượt xem: 177
Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Quy chế hoạt động của HĐND phường khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Thường trực HĐND phường đã đánh giá kết quả hoạt động quý I/2020 với những kết quả...

Kết quả thực hiện Mô hình hoạt động tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tháng 3/2020 trên địa bàn phường Phúc Lợi

Ngày đăng 13/03/2020 | 04:48  | Lượt xem: 90
Nhằm thực hiện có hiệu quả mô hình hoạt động tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, ngày 14/02/2020, UBND phường Phúc Lợi đã xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch...

Kết quả công tác phòng chống tham nhũng phường Phúc Lợi quý I/2020

Ngày đăng 03/03/2020 | 05:11  | Lượt xem: 86
Thực hiện kế hoạch số 61/KH - UBND ngày 12/02/2020 của UBND quận Long Biên về công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn quận năm 2020, ngày  13/02/2020 UBND phường Phúc Lợi đã xây dựng kế hoạch...

Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 của HĐND phường Phúc Lợi

Ngày đăng 07/01/2020 | 08:51  | Lượt xem: 164
Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Quy chế hoạt động của HĐND phường khóa III, Nhiệm kỳ 2016-2021, năm 2019, HĐND phường đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Kết quả...

Kết quả nổi bật của phường Phúc Lợi.trong thực hiện chương trình số 03 - CTr/QU của Quận ủy Long Biên

Ngày đăng 03/01/2020 | 03:05  | Lượt xem: 120
Qua 5 năm triển khai thực hiện Chương trình số 03 – CTr/QU của Quận ủy Long Biên trên địa bàn phường Phúc Lợi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác