bài viết chuyên sâu

Kết quả công tác mặt trận phường Phúc Lợi quý I /2020

Ngày đăng 28/03/2020 | 09:37  | Lượt xem: 331
Ngay từ đầu năm, để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác năm 2020, Ủy ban MTTQ phường Phúc Lợi đã tập trung xây dựng các kế hoạch công tác năm trên cơ sở bám sát sự chỉ đạo của Ủy ban MTTQ cấp trên...

Kết quả kiểm soát, rà soát TTHC phường Phúc Lợi quý I/2020

Ngày đăng 02/04/2020 | 10:09  | Lượt xem: 251
Thực hiện kế hoạch 31/KH-UBND ngày 15/01/2019 của UBND Quận Long Biên về công tác kiểm soát TTHC năm 2020 trên địa bàn quận Long Biên, ngày 21/01/2020, UBND phường Phúc Lợi đã xây dựng và triển...

Kết quả hoạt động công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền phường Phúc Lợi quý I/2020

Ngày đăng 24/03/2020 | 01:57  | Lượt xem: 201
Ngay từ đầu năm, Ủy ban MTTQ phường đã xây dựng kế hoạch 02/KHLT-MTTQ-ĐT ngày 22/01/2020 của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể phường Phúc Lợi về thực hiện giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý kiến...

Kết quả giám sát thực hiện 6 quy chế dân chủ trên địa bàn phường Phúc quý I/2020.

Ngày đăng 21/03/2020 | 09:31  | Lượt xem: 277
Thực hiện kế hoạch 02/KHLT-MTTQ-ĐT ngày 22/01/2020 của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể phường Phúc Lợi về thực hiện giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền...

Kết quả hoạt động HĐND phường Phúc Lợi quý I/2020 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý 2/2020

Ngày đăng 19/03/2020 | 04:27  | Lượt xem: 295
Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Quy chế hoạt động của HĐND phường khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Thường trực HĐND phường đã đánh giá kết quả hoạt động quý I/2020 với những kết quả...

Kết quả thực hiện Mô hình hoạt động tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tháng 3/2020 trên địa bàn phường Phúc Lợi

Ngày đăng 13/03/2020 | 04:48  | Lượt xem: 152
Nhằm thực hiện có hiệu quả mô hình hoạt động tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, ngày 14/02/2020, UBND phường Phúc Lợi đã xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch...

Kết quả công tác phòng chống tham nhũng phường Phúc Lợi quý I/2020

Ngày đăng 03/03/2020 | 05:11  | Lượt xem: 152
Thực hiện kế hoạch số 61/KH - UBND ngày 12/02/2020 của UBND quận Long Biên về công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn quận năm 2020, ngày  13/02/2020 UBND phường Phúc Lợi đã xây dựng kế hoạch...

Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 của HĐND phường Phúc Lợi

Ngày đăng 07/01/2020 | 08:51  | Lượt xem: 221
Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Quy chế hoạt động của HĐND phường khóa III, Nhiệm kỳ 2016-2021, năm 2019, HĐND phường đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Kết quả...

Kết quả nổi bật của phường Phúc Lợi.trong thực hiện chương trình số 03 - CTr/QU của Quận ủy Long Biên

Ngày đăng 03/01/2020 | 03:05  | Lượt xem: 192
Qua 5 năm triển khai thực hiện Chương trình số 03 – CTr/QU của Quận ủy Long Biên trên địa bàn phường Phúc Lợi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác

Phường Phúc Lợi đạt được nhiều kết quả cao trong công tác LĐTB&XH năm 2019

Ngày đăng 23/12/2019 | 10:41  | Lượt xem: 174
Trong những năm qua, công tác an sinh xã hội vẫn luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm thực hiện. Đây chính là nền tảng quan trọng trong sự phát...

Kết quả công tác Mặt trận tổ quốc phường Phúc Lợi năm 2019

Ngày đăng 26/12/2019 | 02:14  | Lượt xem: 327
Năm 2019 với vai trò, trách nhiệm hệ thống MTTQ phường Phúc Lợi đã thực hiện hiệu quả công tác trên 7 nội dung.

Hoạt động nổi bật trong Công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC năm 2019 phường Phúc Lợi

Ngày đăng 10/12/2019 | 11:11  | Lượt xem: 177
Sau một năm triển khai mô hình một cửa - một cửa thân thiện gần dân. Bộ máy cơ quan hành chính phường Phúc Lợi đã thay đổi căn bản phương pháp, lề lối làm việc. Đây là tiền đề vững chắc để phường...

Tổ dân phố số 13 phường Phúc Lợi quyết tâm giữ vững và phát huy danh hiệu "Tổ dân phố xanh - sạch - đẹp - văn minh"

Ngày đăng 09/12/2019 | 09:39  | Lượt xem: 453
Thực hiện phong trào thi đua xây dựng tổ dân phố xanh - sạch - đẹp năm 2018 và xây dựng tổ dân phố xanh - sạch - đẹp - văn minh năm 2019 do UBND quận Long Biên phát động, trong hai năm 2018-2019,...

Những kết quả đạt được trong phong trào cựu chiến binh gương mẫu phường Phúc Lợi năm 2019

Ngày đăng 04/12/2019 | 02:42  | Lượt xem: 281
Hưởng ứng phong trào thi đua do hội CCB quận Long Biên, Đảng ủy, UBND, MTTQ phường phát động, BCH Hội CCB phường phát động phong trào thi đua năm 2019 nhằm tuyên truyền, động viên các thế hệ cán...

Hiệu quả bước đầu về sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách phường và tổ dân phố trên địa bàn Phường Phúc Lợi.

Ngày đăng 28/11/2019 | 09:19  | Lượt xem: 163
Thời gian qua, các phường trong toàn Quận Long Biên đã tập trung tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Đề án số 21-ĐA/TU của Thành ủy Hà Nội và Đề án số 15-ĐA/QU, ngày 17-9-2019 về “Sắp xếp, bố...

Những kết quả nổi bật của hội LHPN phường Phúc Lợi năm 2019

Ngày đăng 25/11/2019 | 10:18  | Lượt xem: 313
Năm 2019, được sự chỉ đạo sát sao của Ban thường vụ Hội LHPN quận, sự chỉ đạo trực tiếp, quan tâm tạo điều kiện của Ban thường vụ Đảng ủy phường, Ban chấp hành Hội LHPN phường Phúc Lợi tập trung...

Phường Phúc Lợi quận Long Biên cuối năm 2019 không còn hộ nghèo trên địa bàn

Ngày đăng 20/11/2019 | 04:21  | Lượt xem: 355
Công tác trợ giúp, chăm sóc người nghèo luôn là một trong những nhiệm vụ chính trị - xã hội quan trọng. Để các chính sách an sinh xã hội, giúp đỡ hộ nghèo được triển khai thực hiện tốt và đồng bộ,...

Kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống các ngành xây dựng Đảng

Ngày đăng 14/10/2019 | 08:51  | Lượt xem: 170
Cách đây 89 năm (1930 - 2019), sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, Hội nghị BCH Trung ương lâm thời lần thứ nhất họp từ ngày 14/10 đến cuối tháng 10/1930 đã thông qua Điều lệ Đảng Cộng...

Kết quả hoạt động HĐND 9 tháng đầu năm, xây dựng phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019

Ngày đăng 04/10/2019 | 04:01  | Lượt xem: 154
Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Quy chế hoạt động của HĐND phường khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Thường trực HĐND phường đã đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2019 với những...

Kết quả công tác Mặt trận phường Phúc Lợi trong 9 tháng đầu năm 2019

Ngày đăng 01/10/2019 | 11:19  | Lượt xem: 117
9 tháng đầu năm 2019, hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường, Ban công tác mặt trận các tổ dân phố, các tổ chức đoàn thể đã có nhiều chuyển biến tích cực, làm cơ sở cho việc hoàn thành tốt...