bài viết chuyên sâu

Hội LHPN phường Phúc Lợi tích cực trong công tác bảo vệ môi trường
Ngày đăng 29/08/2016 | 16:09  | Lượt xem: 417

Những năm qua, Hội LHPN Phúc Lợi đã triển khai nhiều chương trình hoạt động đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên có nhiều cách làm hay và sáng tạo chung tay bảo vệ môi trường gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, trong đó đẩy mạnh việc thực hiện nội dung “sạch nhà – sạch bếp – sạch ngõ” góp phần xây dựng phường Phúc Lợi ngày càng “ xanh – sạch – đẹp”.

Nhận thức được tầm quan trọng và trách nhiệm bảo vệ môi trường đối với việc nâng cao sức khỏe, cải thiện điều kiện sống; đồng thời xác định công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân khắc phục những tồn tại tham gia bảo vệ môi trường là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội góp phần tích cực trong việc thực hiện cuộc vận động "xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" và xây dựng phường Phúc Lợi trở thành đô thị "xanh, sạch, đẹp".

 Với quan điểm "muốn có hành động đúng, trước hết phải có nhận thức đúng" thời gian qua, Hội LHPN phường Phúc Lợi đã tích cực tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức cho phụ nữ về vai trò, tầm quan trọng thực hiện nếp sống văn minh đô thị giúp chị em hiểu rõ, hiểu đúng và tự giác có ý thức chung tay bảo vệ môi trường. Các chương trình, kiến thức về bảo vệ môi trường được chuyển tải đến hội viên, phụ nữ bằng nhiều hình thức như: tập huấn, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông lồng ghép trong các buổi sinh hoạt hội viên đợt 8/3,19/5, 2/9, 20/10…gắn với tiêu chí "nhà sạch, bếp sạch, ngõ sạch" của cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch".

Ban thường vụ hội còn tập trung chỉ đạo các chi hội tổ chức tốt các hoạt động, xây dựng các mô hình cụ thể, thiết thực, giúp cho phụ nữ và nhân dân nhận thức sâu sắc về tác hại của ô nhiễm môi trường, từ đó có những hành vi thân thiện với môi trường, chung tay góp sức xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp như mô hình "Hạn chế sử dụng túi ni lông" tại chi hội 5; mô hình sử dụng túi thân thiện tại chi hội 12, 14. Đến nay 02 mô hình này đã được nhân rộng triển khai thực hiện tại 100% các chi hội trên địa bàn phường; Duy trì thực hiện quản lý tốt 14 đoạn đường phụ nữ tự quản, hàng ngày và định kỳ vào các ngày lễ, tết các các chi hội đều vận động cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân ra quân quét dọn, tổng vệ sinh tại các đoạn đường tự quản giữ gìn vệ sinh sạch sẽ góp phần vào việc giữ gìn vệ sinh môi trường tại các cụm dân cư.

Hội viên  tham gia tổng vệ sinh doạn đường tự quản

Hằng năm Hội Phụ nữ phường đã đưa nội dung công tác bảo vệ môi trường vào các chỉ tiêu thi đua để đánh giá, xếp loại các chi hội. Qua đó nhằm từng bước làm chuyển biến đời sống của hội viên phụ nữ, động viên chị em phát huy tiềm năng, sức sáng tạo, đóng góp tích cực vào việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của phường, kết quả có 1934/2036 gia đình đạt 8 tiêu chí cuộc vận động "Xây dựng Gia đình 5 không, 3 sạch",

 Với sự phong phú về hình thức và đa dạng về nội dung trong công tác tuyên truyền, cùng với các hoạt động hiệu quả, thiết thực và sôi nổi của các mô hình, các cấp Hội Phụ nữ phường đã tạo nên các hoạt động bảo vệ môi trường có sức lan tỏa sâu rộng đến cán bộ, hội viên phụ nữ và toàn thể nhân dân trên địa bàn, thúc đẩy các hoạt động bảo vệ môi trường, giữ gìn môi trường sống, ngăn chặn tình trạng ô nhiễm môi trường, tăng tình đoàn kết, chung sức, đồng lòng trong cán bộ, hội viên, phụ nữ.

Có thể nói với sự tham gia vào cuộc của Hội phụ nữ trong công tác bảo vệ môi trường đã tạo được sự chuyển biến nhận thức và hành động trong cấp Hội và hội viên phụ nữ. Những hoạt động đó đã dần đi vào ý thức góp phần đưa công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường trong các cấp Hội phụ nữ ngày càng được nâng lên, chung tay  xây dựng phường Phúc Lợi ngày càng sáng- xanh – sạch – đẹp./.