bài viết chuyên sâu

Phường Phúc Lợi với công tác khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập
Ngày đăng 04/10/2016 | 09:28  | Lượt xem: 248

Những năm qua, Hội khuyến học phường Phúc Lợi đã không ngừng đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài, trở thành phong trào sâu rộng, có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút sự tham gia của đông đảo nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn phường.

Thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị (khoá IX)"về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập", Hội khuyến học của phường được thành lập năm 2009. Tuy ban đầu chỉ có 13 thành viên, hầu hết lại làm công tác kiêm nhiệm nhưng 5 năm qua, hoạt động của Hội ngày càng vững mạnh và thu được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Để nâng cao chất lượng hoạt động của Hội, Đảng uỷ, chính quyền, các đoàn thể trong phường tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài. Vừa tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân, Hội vừa phát động thành lập các chi hội khuyến học trong các trường học, tổ dân phố, dòng họ; thành lập quỹ khuyến học để động viên con em phấn đấu để phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn phường phát triển mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa. Đồng thời cũng cần sự ủng hộ của các tổ chức từ thiện, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong việc tạo nguồn quỹ khuyến học để biểu dương những tấm gương vượt khó và có thành tích cao trong học tập. Đồng thời hỗ trợ các hoạt động khuyến học trong trường học, trước hết là tiếp tục thực hiện Cuộc vận động xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực; gắn các cuộc vận động và phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Lớp tập huấn CNTT cho các đồng chí BTCB, TTDP

Bên cạnh việc thành lập hội khuyến học, phong trào gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học cũng phát triển khá mạnh cả về số lượng và chất lượng. Hiện nay trên địa bàn phường có 3049 hộ gia đình; số hộ gia đình tham gia các hoạt động khuyến học đạt trên 80%. Công tác khuyến học, khuyến tài đã dần trở thành việc chung của nhân dân trong phường. Do có sự quan tâm của các cấp nên chất lượng dạy và học tại trường lớp cũng như mỗi gia đình đều được nâng lên. Trên địa bàn phường không có học sinh bỏ học; 100% số cháu trong độ tuổi mẫu giáo được đến trường; tỷ lệ học sinh được phổ cập ở cấp Tiểu học và THCS đạt 100%. Những hoạt động khuyến học tại các tổ dân phố đã trở thành một tiêu chí quan trọng trong các hương ước, quy định của tổ và trở thành những tiêu chí phấn đấu của các dòng họ.

Từ khi phát động thành lập hội khuyến học và phong trào dòng họ, gia đình hiếu học, công tác vận động quyên góp gây dựng quỹ cũng được quan tâm. Đến nay, quỹ khuyến học ở các dòng họ trong phường  đạt khoảng 150 triệu đồng, nhiều dòng họ luôn có số dư quỹ từ 7 đến 20 triệu đồng như dòng họ Nguyễn tại tổ dân phố số 10. Dòng họ tổ chức khuyến học, xây dựng quỹ vào dịp đầu xuân, giỗ tổ, tranh thủ sự ủng hộ của những người con thành đạt, khuyến khích con cháu bằng cách "treo giải thưởng" để các cháu phấn đấu trong học tập giành nhiều kết quả cao.

Có thể nói, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn phường Phúc Lợi đã và đang thực sự đóng vai trò quan trọng, góp phần nâng cao dân trí, hỗ trợ và khuyến khích phát triển tài năng, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ xây dựng phường Phúc Lợi văn minh, giàu đẹp.

 Để phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập phát triển mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa, trong thời gian tới Hội khuyến học phường cần sự chung tay vào cuộc của các cấp, các ngành; sự ủng hộ của các tổ chức từ thiện, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong việc tạo nguồn quỹ khuyến học để biểu dương những tấm gương vượt khó và có thành tích cao trong học tập. Đồng thời hỗ trợ các hoạt động khuyến học trong trường học, trước hết là tiếp tục thực hiện Cuộc vận động xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực; gắn các cuộc vận động và phong trào thi đua trong trường học với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Để đạt được mục tiêu đó Hội khuyến học phường Phúc Lợi cần đưa ra những phương hướng duy trì lịch sinh hoạt đều đặn, tăng cường sự nhận thức và trách nhiệm trong công việc của từng thành viên, cần sơ kết, tổng kết định kỳ, đẩy mạnh các phong trào: "Toàn dân làm kinh tế giỏi"; "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá"; và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của phường. Đồng thời, khơi dậy truyền thống hiếu học của các gia đình, dòng họ, tạo được niềm tin trong nhân dân và giúp mọi người nâng cao ý thức vươn lên trong học tập, học tập thường xuyên, học tập suốt đời./.