bài viết chuyên sâu

Phường Phúc Lợi trong công tác tu bổ di tích lịch sử
Ngày đăng 04/10/2016 | 14:46  | Lượt xem: 545

Năm 2016 cùng với nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng các hạ tầng cơ sở, phát triển phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, Đảng ủy – HĐND – UBND phường Phúc Lợi đã tập trung trong công tác tôn tạo các di tích lịch sử trên địa bàn, nhằm phục vụ nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân.

Ngay từ đầu năm, Đảng ủy có ban hành nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, các chương trình, kế hoạch về công tác quản lý di tích trên địa bàn đến các ngành, đoàn thể, tổ dân phố, các đơn vị, trường học và nhất là các Tiểu ban quản lý di tích, các sư trụ trì. UBND phường thường xuyên kiện toàn Ban quản lý di tích, các Tiểu ban quản lý di tích. Xây dựng kế hoạch cụ thể chi tiết, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm để tổ chức thực hiện. Quan tâm chỉ đạo tổ chức tốt lễ hội truyền thống, chỉ đạo kiểm tra hoạt động, thực hiện nếp sống văn minh nơi thờ tự. Tháng 6/ 2016 chỉ đạo thực hiện tu bổ tôn tạo các di tích giai đoạn hai: Xây dựng nhà khách khu di tích chùa Thượng Đồng; Nhà khách, gác chuông chùa Vo Trung; nâng cấp Đình Nông Vụ Đông và xây dựng cổng chùa Nông Vụ Đông. Hiện nay các công trình đang được thi công đảm bảo đúng quy định.

Việc tu bổ, tôn tạo di tích không chỉ đơn giản là khôi phục lại như mới một công trình kiến trúc cổ mà là giữ lại tối đa những yếu tố nguyên gốc của di tích, khôi phục lại một cách chính xác những yếu tố đã bị thiếu hụt, mất mát trong quá trình tồn tại của di tích, làm cho di tích có độ bền vững về mặt kết cấu để tồn tại lâu dài trước tác động của điều kiện khí hậu, thời tiết khắc nghiệt, thời gian là mục đích cần đạt được trong việc tu bổ, tôn tạo di tích để phát huy giá trị, phục vụ nhân dân. Vì vậy trong quá trình tu bổ, tôn tạo, bảo quản các di tích, UBND phường đã chủ động phối hợp lựa chọn các đơn vị tư vấn có đủ thẩm quyền, năng lực điều kiện hành nghề lập dự án quy hoạch tu bổ tôn tạo và báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế. Phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý di tích, Tiểu ban quản lý di tích và các ban giám sát cộng đồng nơi có di tích được tu bổ, tôn tạo trong việc kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo đúng hồ sơ thiết kế, đảm bảo mỹ thuật, kỹ thuật của chuyên ngành di sản văn hóa.

Ngoài việc đầu tư tu bổ các kiến trúc công trình di tích , UBND phường còn tập trung chỉ đạo công tác tổ chức lễ hội hàng năm tại các di tích lịch sử trên địa bàn phường. Tổ chức lễ hội bao gồm cả phần lễ và phần hội đã góp phần giáo dục các thế hệ về lòng yêu quê hương đất nước, truyền thống dân tộc đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", cải thiện đời sống tinh thần, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, vai trò của lễ hội trong đời sống, tạo nên sự gắn kết giữa các thành viên trong cộng đồng thông qua việc tìm hiểu nguồn gốc của lễ hội, di tích và các nhân vật được tôn vinh, thờ phụng.

Lễ hội Tế Trâu tại đình Thượng Đồng  được diễn ra vào ngày 10 -12/2 (âm lịch) hằng năm, diễn ra sôi động và trở thành lễ hội lớn nhất trên địa bàn phường, đã tạo nên trong lòng người dân sự tri ân thành kính với công đức của tiền nhân và xây dựng nếp sống văn hóa trong ứng xử giữa người dân trong cụm dân cư với du khách hành hương. Đây là nét văn hóa đặc trưng của người dân Thượng Đồng nói riêng và của Phúc Lợi nói chung.    

Công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa là sự nghiệp của toàn dân, nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Huy động và tạo điều kiện tối đa các nguồn lực cho công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa cũng là mục đích trong công tác tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa của phường Phúc Lợi./.