bài viết chuyên sâu

Hội LHPN phường Phúc Lợi với mô hình “ Đoạn đường phụ nữ tự quản”
Ngày đăng 24/06/2016 | 18:36  | Lượt xem: 459

Nhằm cụ thể hóa tiêu chí “5 không, 3 sạch” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận phát động. Trong những năm qua, Hội LHPN phường Phúc Lợi đã triển khai tới 100% chi hội trên địa bàn phường mô hình “đoạn đường phụ nữ tự quản”, góp phần không nhỏ trong việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đảm bảo vệ sinh môi trường xanh – sạch – đẹp.

Hiện nay, vấn đề vệ sinh môi trường đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của cả cộng đồng. Nhưng vấn đề VSMT vẫn còn những bất cập, nhất là ý thức của người dân trong việc vứt rác bừa bãi, nước thải sinh hoạt còn đỗ ra đường, đặc biệt là chất thải các cơ sở chăn nuôi, sản xuất kinh doanh đang làm ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng nói chung, phụ nữ - trẻ em nói riêng và làm mất mỹ quan đô thị. Vì vậy cần phải có những giải pháp tích cực hơn trong việc nâng cao nhận thức cho người dân nói chung, phụ nữ nói riêng nhằm thực hiện có hiệu quả chương trình xã hội hóa thực hiện giữ gìn VSMT. Nhận thấy công tác vệ sinh môi trường là rất cấp bách trong giai đoạn hiện nay nên với vai trò là lực lượng nòng cốt Hội LHPN phường Phúc Lợi đã luôn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các hội viên cùng tham gia tổng vệ sinh môi trường, đẩy mạnh hoạt động vệ sinh vào các ngày lễ tết, ngày kỷ niệm Quốc tế phụ nữ 8/3, 20/10, 2/9…

Một trong những hoạt động tích cực trong công tác bảo vệ môi trường của Hội LHPN phường đó là việc triển khai mô hình "đoạn đường phụ nữ tự quản. Ban đầu Hội thực hiện có 5 đoạn đường trên địa bàn phường được gắn biển "Đoạn đường phụ nữ tự quản" thì đến nay đã có 14 đoạn đường được gắn biển. Mô hình "Đoạn đường tự quản" chính là một trong những tiêu chí cụ thể hóa từ cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" được Hội LHPN phường triển khai thực hiện tại 100% chi hội trên địa bàn phường.

Hội viên tích cực tham gia tổng vệ sinh tại các tuyến đường tự quản

Chị Nguyễn Thị Yến - chủ tịch hội phụ nữ phường, cho biết:  Hội phụ nữ phường tiến hành triển khai xây dựng mô hình "đoạn đường phụ nữ tự quản" từ cuối năm 2012. Ngay từ những ngày đầu, hội phụ nữ phường đã chỉ đạo các chi hội xây dựng quy chế hoạt động.  Trong đó, chị em phụ nữ là hạt nhân, gương mẫu, tuyên truyền, động viên gia đình và quần chúng nhân dân thực hiện và làm theo; theo dõi, vận động nhân dân không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi họp chợ, buôn bán, trông giữ xe. Từ khi có "Đoạn đường phụ nữ tự quản", ý thức chấp hành về giữ gìn vệ sinh môi trường, giữ gìn trật tự an toàn giao thông của người dân được nâng lên rõ rệt. Hàng tháng Hội LHPN phường có tổ chức kiểm tra chéo các chi hội để đánh giá những mặt tích cực, chỉ ra những tồn tại, hạn chế của các chi hội thực hiện mô hình " Đoạn đường tự quản" tránh báo cáo hình thức, không sát với thực tế. Để phát huy hiệu quả mô hình này, hội LHPN phường đã có kế hoạch tiếp tục triển khai nhân rộng mô hình, nâng cao chất lượng hiệu quả mô hình, gắn với đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân cùng tham gia. Nhằm góp phần xây dựng phường Phúc Lợi luôn xanh – sạch – đẹp.