bài viết chuyên sâu

Hội CCB phường Phúc Lợi: Bản lĩnh, vững vàng, phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”
Ngày đăng 04/03/2022 | 16:32  | Lượt xem: 256

Thời gian qua, Hội Cựu Chiến binh (CCB) phường Phúc Lợi đã triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ, phần việc thiết thực, quan trọng, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền phường Phúc Lợi vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Nhiệm kỳ qua dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng uỷ, Hội CCB phường Phúc Lợi đã chủ động làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền tổ chức tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên tham gia học tập Nghị quyết trung ương 4, Chỉ thị 05 của bộ chính trị, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng năm; các Nghị quyết Trung ương khóa XII; nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII; Nghị quyết đại hội Đảng bộ Thành phố, Nghị quyết và 03 chương trình công tác toàn khóa thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Phúc Lợi lần thứ 24.

Hội đã thường xuyên chủ động tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân gương mẫu chấp hành và thực hiện nghiêm Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, Pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương.Vận động hội viên tích cực tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền, Hội đã phối hợp tham mưu với cấp ủy, chính quyền giải quyết những vấn đề dân sinh bức súc; triển khai thực hiện Quyết định 217 và 218 của Bộ chính trị về giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, nhiều ý kiến của hội viên đóng góp sâu sắc về xây dựng Đảng, chính quyền; đồng thời hội đã quán triệt thực hiện Đề án 02/ĐA-2020; đề án 03/ĐA-2021 của Ban chấp Hội CCB Quận Long Biên về đấu tranh phản bác với các luồng tư tưởng, quan điểm sai trái, sự chống phá của các thế lực thù địch trong tình hình mới, đặc biệt vào thời điểm Đại hội Đảng các cấp và bầu cử Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026, Hội đã tổ chức tọa đàm, tham gia tọa đàm tại Quận hội, tuyên truyền đấu tranh phản bác, cũng cố lòng tin, lập tường tư tưởng trong hội viên và nhân dân, viết tin bài gương người tốt việc tốt trong tham gia xây dựng đảng, xây dựng hội TSVM, phát triển kinh tế XH của địa phương và gương người tốt việc tốt là hội viên CCB. Tích cực tham mưu vào công tác Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đã có 28 ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị của cấp ủy các cấp trình Đại hội với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm cao. Hội có 60 hội viên là đảng viên được đại hội các chi bộ tín nhiệm bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu đảng bộ phường, nhiệm kỳ 2020 -2025. Hiện nay Hội có trên 75 cán bộ, hội viên được tín nhiệm bầu tham gia giữ các chức danh Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, đoàn thể ở phường và ở tổ dân phố, luôn phát huy và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của cấp uỷ đảng và vai trò nêu gương, gương mẫu của đảng viên; Hội chủ động tham mưu, giúp Đảng ủy Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 66-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá IX về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”.

Hội đã phối hợp tham mưu với cấp ủy, chính quyền trong thực hiện 6 quy chế dân chủ ở cơ sở do Quận ban hành, quy chế quản lý TTĐT, TTXD, công tác GPMB, VSMT, CGCMQSĐ, công tác thu thuế. Trong đó Hội đã thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát thực hiện quy chế GPMB, Cấp GCNQSDĐ, trong năm 2021 hội chuyển sang giám sát quy chế Thu thuế. Hội đã phối hợp tham mưu thực hiện Quyết định 2200 của Thành phố về đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phường, trong nhiệm kỳ đã tham gia 10 cuộc đối với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phường, quận (08 cuộc cấp phường; 02 cuộc cấp quận) đã có 28 ý kiến của hội viên góp ý sâu sắc cho người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền, trong chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ về công tác GPMB, TTĐT, TTXD, VSMT, Thu thế; qua đó đã giúp cấp ủy, người đứng đầu chỉ đạo điều hành thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở.

Hội đã tuyên truyền và phối hợp tuyên truyền cho hội viên và nhân dân về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; Bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026, nhằm để phát huy dân chủ trong tầng lớp nhân dân, hội viên CCB tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền, nhất là ý kiến tại các cuộc họp hiệp thương bầu cử QH, HĐND các cấp đã có 35 ý kiến của hội viên CCB đóng góp với tinh thần thẳng thắn, xây dựng và 100% hội viên gương mẫu tham gia bỏ phiếu bầu cử sớm nhất. Hội đã thực hiện vai trò giám sát theo kế hoạch liên tịch UBMTTQ-Đoàn thể đối với một số cán bộ, đảng viên trong thực hiện kế hoạch tu dưỡng cá nhận theo Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, theo chủ đề học tập hàng năm và Quy định 08 của BCH TW về vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, giảm nghèo và hoạt động tình nghĩa

Thực hiện nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022 của Hội CCB Phường và đề án số 03/ĐA-CCB ngày 21/3/2014 của Hội CCB Thành phố; Hội thường xuyên quán triệt cho cán bộ, hội viên về nghị quyết của cấp uỷ, chương trình kinh tế - xã hội của địa phương, duy trì và đẩy mạnh phong trào thi đua xoá đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Số hộ gia đình CCB có mức sống khá trở lên ngày càng tăng (chiếm trên 65%), không có hộ nghèo. Vân động hội viên ủng hộ quỹ Đề án 03 của Thành Hội, trong nhiệm kỳ 61.460.000 đồng đã nộp lên Quận hội và đề xuất với Quận Hội hỗ trợ 25.000.000 đồng sửa nhà tình nghĩa cho 01 hội viên gặp hỏa hoạn năm 2019,Sửa chữa 1 nhà cho hội viên là thương binh số tiền 30 triệu đồng.

Xây dựng, phát triển và sử dụng quỹ giúp nhau làm kinh tế (chân quỹ) là việc làm mang ý nghĩa nhân văn cao cả của hội viên CCB. Chỉ tiêu Đại hội nhiệm kỳ phấn đấu đạt bình quân 650.000đ/hội viên; đầu nhiệm kỳ hội đạt 550.000 đồng/hội viên đến nay toàn Hội chân quỹ đạt 671.000 đồng/hội viên (chân quỹ do các chi hội  quản lý); các chi hội cho hội viên vay phát triển kinh tế với lãi suất thấp và gửi ngân hàng: 280 triệu đồng. Xây dựng quỹ nghĩa tình đồng đội trong 5 năm qua 168.100.000 đồng. Trong đó thăm hỏi hội viên ốm đau 406 lượt hội viên số tiền 40.350.000 đồng, các hoạt động mừng thọ, phúng viếng, trợ cấp thường xuyên, gặp mặt tặng quà hội viên nhân kỷ niệm 75 năm thành lập QĐNDVN; 30 năm ngày Hội QPTD, tặng quà 28 đồng chí tham gia chiến tranh bảo vệ Biên giới Tây Nam, giúp Cam phu chia thoát khỏi thảm họa diệt chủng, tặng suất quà cho cán bộ, hội viên dịp tết nguyên đán hàng năm, trợ cấp cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn đột xuất, dịp tết, ngày TBLS 27/7, các đồng chí Đảng viên 50 năm tuổi Đảng… trong 5 năm qua với tổng giá trị hơn 127 triệu đồng. Tổ chức cho hội viên thăm chiến trường xưa 8 lần, đảm bảo an toàn.

Hội thường xuyên động viên cán bộ, hội viên tích cực tham gia các phong trào phát tiển kinh tế - xã hội tại địa phương, như chuyển đổi cây trồng vùng bãi, chuyển đổi dịch vụ kinh doanh, nhất là trong năm 2019, 2020 thực hiện quy định của Thành phố cấm chăn nuôi trong khu dân cư, thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy - UBND phường; Hội CCB đã phối hợp với UBMTTQ, các đoàn thể đi vận động các hộ dân ngừng chăn nuôi, trong đó có 2 hộ hội viên CCB, CQN ngừng chăn nuôi bò, lợn những hộ có nhu cầu vay vốn chuyển đổi sản xuất, kinh doanh dịch vụ; qua theo dõi kết quả phát triển kinh tế vùng bãi tốt, tăng thu nhập cho gia đình và góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Hội đã làm tốt bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của hội viên, phối hợp với chính sách UBND phường đề nghị cho 22 hội viên hưởng chế độ bảo hiểm y tế CCB; phối hợp với Quân sự đề nghị điều chỉnh mức hưởng 80% BHYT lên mức hưởng 100%  BHYT cho hội viên, Lập hồ sơ xác nhận hưởng chế độ 142 và 62 của Chính phủ 118 đồng chí; đề nghị tặng kỷ niệm chương 121 hội viên; xác nhận đề nghị trên   cấp tặng các loại  Huân chương niên hạn cho 86 hội viên, làm thẻ cho hội 112 đ/c phối hợp với chính sách phường  đề nghị chế độ tuất, trợ cấp mai táng 37 hội viên từ trần.

Hội đã phối hợp với NHCSXH Quận Long Biên, đề xuất với UBND thành lập duy trì 2 tổ vay vốn, trong đó có 2 tổ vay vốn của hội CCB, đến tháng 10/2017, tiếp nhận 2 tổ vay vốn của Hội nông dân chuyển sang; Tính đến nay có 178 hộ vay, với số dư nợ thường xuyên 8,873 tỷ đồng, bình quân mỗi tổ vay vốn số dư nợ trên 2 tỷ đồng, so với đầu nhiệm kỳ đến nay tăng 5 tỷ 213 triệu đồng.Tập trung duy trì 4 tổ vay vốn NHCSXH, các đồng chí Tổ trưởng vay vốn luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng các quy định của Ngân hàng đề ra, tiếp cận và xử lý nguồn vốn vay linh hoạt; Các hộ thực hiện, quản lý sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả, không để nợ xấu xảy ra, đời sống gia đình hội viên ngày càng được cải thiện. Định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, năm hội và tổ vay vốn đã kiểm tra các hộ vay, thực hiện quản lý sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả, trả nợ đúng kỳ hạn, không để nợ xấu xảy ra.

Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội ở địa phương

Hội viên CCB tham gia đóng góp các quỹ Biển đảo, chữ thập đỏ, khuyến học, Phòng chống lụt bão đều vượt chỉ tiêu giao. Hội viên CCB tham gia thành viên UBMTTQ phường và ban công tác MTTQ tổ dân phố là 65 đồng chí, trong đó tham gia thành viên UBMMTQ 26 đồng chí; tham gia thành viên Ban CTMTTQ tổ dân phố 105 đồng chí, các đồng chí đã chủ động, nhiệt tình, trách nhiệm tham gia hoạt động mặt trận; được UBMTTQ phường ghi nhận và đánh giá cao. Ủng hộ quỹ “Vì biển đảo quê hương” số tiền 82.095.000 đồng; Quỹ vì người nghèo là 79.880.000 đồng. Các loại quỹ phát động thu, nộp đều đạt và vượt chỉ tiêu; Quỹ phòng chống covid, mua vắc xin với số tiền 177.500.000 đồng.

Hội đã tham gia thực hiện có hiệu quả Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; "Người Hà Nội văn minh, thanh lịch”; Năm 5 qua hội viên của Hội đã gương mẫu thực hiện chỉ tiêu nghị quyết Hội nghị đại biểu nhân dân tổ dân phố về xây dựng khối đại đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; 100% gia đình hội viên đăng ký xây dựng gia đình văn hóa theo tiêu chí; kết quả bình xét gia đình văn hóa hàng năm có từ 99% trở lên gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; 100% hội viên CCB làm tổ trưởng, tổ phó, tổ liên gia đã tích cực tuyên truyền vận động hội viên và nhân dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, nhất là văn hóa trong mang mặc, giao tiếp ứng xử trong cộng đồng, thực hiện truyền thống ông, bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiền thảo; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, đã có 100% hội viên qua đời đi hỏa táng.

Hội đã tích cực tham gia Cuộc vận động "Toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; Hội CCB Phường đăng ký quản lý chăm sóc hoa tuyến đường 21 phúc Lợi. Các chi hội CCB tổ dân phố đã đăng ký 02 tuyến đường do chi hội CCB tự quản.Hội CCB phường đăng ký quản lý 01 tuyến đường phố vũ xuân thiều,vận động nhân dân xây dựng nếp sống văn minh đô thị; có 62 hội viên CCB tham gia câu lạc bộ tình nguyên vi môi trường hàng tháng đã tham gia tổng vệ sinh các điểm công cộng của phường.

Hội đã Xây dựng kế hoạch triển khai các mô hình dân vận khéo theo chủ đề  hằng năm của quận; trong 3 năm 2018, 2019, 2020  đã thực hiện tốt Kết luận số 483 của Quận ủy giao cho Hội CCB các phường giám sát nhà văn hóa, trụ sở Công an trong thực hiện chủ đề “Hành động vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp - văn minh” Hội đã xây dựng kế hoạch vừa giám sát vừa tham gia VSMT tại 08 nhà văn hóa Tổ dân phố, giám sát trụ sở Công an phường, qua kiểm tra định kỳ của Quận hội, của Đảng ủy, UBND phường đều đánh giá két quả tốt. Thực hiện chủ đề năm “Dân vận khéo” của Quận ủy, trong năm 2021, Hội đã đăng ký thực hiện mô hình dân vận khéo trong tuyên truyền vận động công tác GPMB 03 dự án đường hành lang chân đê, ngõ 279, ngõ 201 có 10 gia đình hội viên CCB và CQN thuộc 1,2,3,4 chi hội 5,8; Hội CCB đã phối hợp UBMTTQ, các đoàn thể và cấp ủy chi bộ, cán bộ tổ dân phố, Ban CTMT tổ dân phố tuyên truyền vận động hội viên CCB có đất bị thu hồi bàn giao mặt bằng, kết quả 100% hộ gia đình hội viên đã có quyết định phương án bồi thường hỗ trợ, bàn giao mặt bàng cho dự án, không có trường hợp nào phải cưỡng chế.

Tham gia công tác phòng chống Covid năm 2020, 2021, Hội viên CCB có mặt tại 24/24 Tổ chức lực lượng  quân số tham gia 72 đ/c hội viên CCB phối hợp với chính quyền và các đoàn thể, tổ dân phố tham gia chốt trực, chăm sóc người bệnh trong cộng đồng thực hiện theo kế hoạch của Đảng ủy, UBND phường.

Phối hợp với cơ quan Công an, Quân sự, Đoàn thanh niên

Quán triệt thực hiện Chỉ thị số18-CT/QU ngày 09/01/2019 của Quận uỷ Long Biên về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông” và Kế hoạch số16,17/KH-BATGT ngày 26/4/2019 của Ban chỉ đạo ATGT của quận Long Biên về “Đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông trên địa bàn quận Long Biên”; Kế hoạch số 01/KH-CCB-CA, ngày 12/7/2019 của Hội CCB và Công an Quận Long Biên về phối hợp tuyên truyền, hành động đảm bảo trật tự, giảm ùn tắc, tai nạn giao thông và giải quyết tình trạng thương binh dùng xe ba bánh gây cản trở công tác GPMB, gây mất ANTT trên địa bàn; Hội CCB phường đã phối hợp với Ban chỉ huy công an phường xây dựng Kế hoạch 21/KH-CCB-CA ngày 07/8/2019 về triển khai thực hiện kế hoạch của Hội CCB Quận hội và Công an Quận Long Biên, trên địa bàn phường; Hội đã thành lập tổ tự quản CCB 15 đồng chí tham gia đảm bảo ATGT, TTĐT phối hợp với công an tuyên truyền bảo đảm ATGT tại 05 trường công lập trên địa bàn phường; Hội đã động viên 06 đồng chí CCB và 6 đồng chí CQN tham gia tổ bảo vệ dân phố, thường xuyên tuần tra giữ gìn TTATXH trên địa bàn và phối hợp tham gia công tác phòng chống dịch covi -19,Trong 5 năm qua hội viên CCB, CQN đã cung cấp 05 tin có giá trị cho công an trong đấu tranh phòng chống trộm cắp tài sản của công dân góp phần đảm bảo ANCT, TTAT-XH trên địa bàn. Hội đã thành lập 01 tổ hội viên CCB tuyên truyền bảo đảm an toàn giao thông (ATGT), tổ chức 10 buổi tuyên truyền bảo đảm ATGT tại trường công lập trên địa bàn phường; 01 tổ dân vận khéo gồm 10 đồng chí lực lượng nòng cốt là Thương binh tuyên truyền không dùng xe 3 bánh tham gia tập trung đông người, khiếu kiện…

Phối hợp tuyên truyền vận động nam thanh niên tuổi 17 đăng ký nghĩa vụ quân sự và vận động thanh niên trong độ tuổi khám tuyển NVQS đạt và vượt chỉ tiêu trên giao hằng năm, bình quân thanh niên đi khám tuyển đạt 100%; phối hợp thực hiện công tác tuyển quân đạt chỉ tiêu hằng năm; Hội đã gặp mặt tặng quà động viên 41 thanh niên lên đường nhập ngũ bảo vệ tổ quốc; phối hợp với BCHQS cử hội viên CCB tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng hàng năm, trong 5 năm đã có 35 hội viên được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng;

Phối hợp trong xét duyệt đề nghị thực hiện các chính sách CCB theo chế độ quyết định 142, quyết định 62 của Chính phủ 118 đồng chí;  xác nhận đề nghị   cấp tặng Huân huy chương, cho 86 đồng chí; phối hợp đảm bảo giấy tờ cần thiết cho CCB làm thủ tục đề nghị Phòng BHXH Quận điều chỉnh chế độ mức hưởng bảo hiểm y tế từ 80% lên hưởng 100% cho 22 hội viên CCB; phối hợp rà soát CCB cán bộ quân đội nghỉ hưu hàng năm đề nghị hưởng chính sách, điều dưỡng là 25 đồng chí,hoàn thiện hồ sơ cho30đ/c hưởng chế độ 62 tham gia chiến đấu biên giới phía bắc,căm phu chia.

Tham mưu, đề xuất với Ban chỉ đạo phường hướng dẫn hoạt động CLB CQN, vận động các CQN phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia các phong trào, các hoạt động của địa phương. Phối hợp tuyên truyền CQN đủ tiêu chuẩn kết nạp vào Hội viên CCB là 36 và phối hợp tuyên truyên vận động 30 CQN hoàn thành nghĩa vụ tham gia vào hoạt động CLB – CQN tại các tổ dân phố.

Phối hợp nói chuyện truyền thống 06 buổi cho hơn 6.000 lượt thanh niên, học sinh khơi dậy tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng, lòng tự hào dân tộc, giúp thế hệ trẻ xác định nghĩa vụ và trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới; động viên thanh niên, học sinh tích cực học tập, rèn luyện trở thành người công dân có ích cho gia đình và xã hội. Phối hợp với thanh niên trong tổ chức họat động hè cho các cháu thiếu niên, nhi đồng hăng năm.

Xây dựng về tổ chức

Quán triệt thực hiện Nghị quyết của Quận ủy về "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị" và chương trình 01 của Hội CCB Quận về nâng cao chất lượng chi hội. Trong nhiệm kỳ qua Hội CCB phường Phúc Lợi đã làm tốt công tác kiện toàn đội ngũ cán bộ khi thiếu khuyết, chú trong đến chất lượng cán bộ hội; đối với chi hội khi thiếu khuyết, Ban thường vụ Hội CCB phường đã làm việc vơi cấp ủy chi bộ để dự kiến nhân sự và chỉ đạo chi hội bầu kiện toàn kịp thời, trong nhiêm kỳ qua hội CCB phường kiện toàn 5 đ/c CHT,phó và đặc biệt là sau khi thực hiện Đề án 21 của Thành ủy và Đề án 15 của Quận ủy về  các chức danh; BCH Hội đã kiện toàn 01 đ/c phó chủ tịch hội kiêm nhiệm chức danh đài truyền thanh,và 01đ/c BCH xin nghỉ công tác BCH không kiện toàn lý do gần đến đại hội nhiệm kỳ của phường, công tác kiện toàn đúng quy trình, bảo đảm đủ số lượng và chất lượng, sau kiện toàn đội ngũ cán bộ đã đáp ứng yêu cầu hoạt động công tác hội.

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội Hội CCB phường lân thứ VII; Nghị quyết Đại hội Hội CCB Quận Long Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 -2022; hàng năm BCH Hội phường đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các chi hội xây dựng kế hoạch đề ra nội dung, chỉ tiêu xây dựng tổ chức Hội TSVM theo 4 tiêu chí; tổ chức quán triệt, phát động thi đua, triển khai đến các cán bộ, hội viên phấn đấu thực hiện; 6 tháng đầu năm cán bộ chi hội, BCH Hội tự ra soát đánh giá kết quả; cuối năm các tổ chức hội tự chấm điểm đánh giá và họp chấm điểm, bình xét, đánh giá phân loại tổ chức hội và hội viên theo hướng dẫn của Quận Hội. Kết quả trong nhiệm kỳ qua từ năm 2017 đến năm 2020 hội có 14/14 chi hội hàng năm qua bình xét đều hoàn thành tốt nhiệm vụ;  riêng chi hội 15 mới thành lập cuối năm 2020, KQ có 25 lượt chi hội hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ; Tham mưu cho UBND phường và phối hợp với Đoàn thanh niên, Ban chỉ huy quân sự phường quản lý, nâng cao chất lượng sinh hoạt,vận động tập hợp  QNXN tham gia vào CLB-CQN phát động phong trào thi đua của các câu lạc bộ cựu quân nhân tạo điều kiện phát huy hiểu quả, sự đoàn kết sâu rộng trong các câu lạc bộ.

Hội đã duy trì chế độ sinh hoạt theo quy định Điều lệ Hội CCB Việt Nam và quy chế làm việc của Hội; Hội đã thực hiện nghiêm túc nề nếp, chế độ báo cáo tuần, tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và báo cáo năm lên Quận hội theo đúng thời gian quy định. Trong công tác sinh hoạt tại các chi hội, hội viên tích cực tham gia, chất lượng nội dung sinh hoạt phong phú, báo cáo của các chi hội được đảm bảo đầy đủ, chi tiết, rõ ràng.

Thực hiện chỉ tiêu kết nạp hội viên theo Nghị quyết Đại hội Hội CCB phường lần thứ VII đề ra và quán triệt và thực hiện Quy định Điều lệ hội CCB Việt Nam khóa VI về đối tượng CCB, CQN đủ điều kiện kết nạp hội; Hàng năm Hội đã xây dựng kế hoạch và đăng ký chỉ tiêu kết nạp với quận Hội; giao chỉ tiêu cho các chi hội rà soát số CCB, CQN đủ tiêu chuẩn theo điều lệ Hội tuyên truyền vận động tự nguyện làm đơn xin vào hội; trong nhiệm kỳ qua hội đã tuyên truyền vận động kết nạp được: 89/60 hội viên vượt chỉ tiêu 160%.

Công tác kiểm tra, giám sát

Công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên được Hội quan tâm; Hàng năm BCH Hội chỉ đạo Ban kiểm tra Hội xây dựng kế hoạch và tham mưu với TV, BCH tổ chức kiểm tra, giám sát trên 50% chi hội; Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, Hội đã thực hiện 25 buổi kiểm tra, kết quả toàn hội không có cán bộ, hội viên vi phạm khuyết điểm phải xử lý kỷ luật.

Những việc làm trên của Hội CCB phường Phúc Lợi, là minh chứng cụ thể nhất làm ngời sáng phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, không chỉ kiên trung thời chiến, những CCB còn tiên phong, xung kích vào những khâu yếu, việc khó trong thời bình. Thời gian tới, Hội CCB phường Phúc Lợi tiếp tục quán triệt và tổ chức cho cán bộ, hội viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu là kiên quyết bảo vệ các thành quả của cách mạng, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa./.