bài viết chuyên sâu

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức đảng tại đảng bộ phường Phúc Lợi (Long Biên)
Ngày đăng 18/08/2023 | 15:29  | Lượt xem: 50

Mỗi thời kỳ cách mạng khác nhau cần phải xây dựng các giải pháp khác nhau để nâng cao chất luợng sinh hoạt chi bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đây là một đòi hỏi mang tính quy luật khách quan. Nâng cao chất luợng sinh hoạt chi bộ có vai trò rất quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức đảng.

(Một buổi sinh hoạt thường kỳ tại Chi bộ tổ dân phố số 8. Ảnh: Văn Mạnh)

Những năm qua, việc quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đã luôn được Đảng uỷ phường chú trọng và đã tạo được nhiều chuyển biến tích cực. Đảng uỷ phường thường xuyên quán triệt 100% chi bộ bám sát văn bản chỉ đạo và thực hiện tốt các quy định, hướng dẫn về sinh hoạt chi bộ của các cấp uỷ đảng; đầu tư 17 máy tính xách tay Dell, 10 màn hình tivi LG 75 inch hỗ trợ việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với sử dụng phần mềm ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử” tại 17 chi bộ tổ dân phố; phân công 100% các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường phụ trách, theo dõi, hướng dẫn và trực tiếp sinh hoạt tại các chi bộ. Sắp xếp, chuyển sinh hoạt đảng 13 công chức, viên chức phường về sinh hoạt tại 13 chi bộ tổ dân phố nhằm hỗ trợ các chi bộ trong việc khai thác thiết bị CNTT vào nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Đa số các chi bộ thực hiện đúng theo Hướng dẫn 12 của Ban Tổ chức Trung ương, thực hiện họp chi ủy trước ít nhất 02 ngày để thống nhất nội dung trước khi sinh hoạt chi bộ (những nơi không có chi ủy thì hội ý Bí thư, Phó bí thư chi bộ). Thời gian sinh hoạt được các chi bộ thực hiện từ ngày 03 đến ngày 05 hàng tháng, phù hợp với từng loại hình chi bộ. Thời lượng sinh hoạt từ 90 phút trở lên. Trong 8 tháng năm 2023, toàn thể 26/26 chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường đã thực hiện tốt nền nếp sinh hoạt hàng tháng với tổng số 199 lượt, đảm bảo đúng quy định.

Công tác chuẩn bị, điều hành sinh hoạt chi bộ của cấp ủy, trực tiếp là đồng chí Bí thư chi bộ cũng cơ bản được nâng cao. Nội dung đưa ra sinh hoạt, thảo luận, bàn bạc được chuẩn bị kỹ lưỡng, thiết thực, sát với nhiệm vụ chính trị của phường; chức năng, nhiệm vụ của từng chi bộ và đặc biệt là những vấn đề thực tiễn đang diễn ra tại đơn vị, tổ dân phố,... Việc cung cấp tài liệu, nội dung kỳ họp cho đảng viên trước kỳ sinh hoạt để nghiên cứu, chuẩn bị nội dung, phát biểu ý kiến khi sinh hoạt được các chi bộ thực hiện trước ít nhất 01 ngày thông qua nhóm Zalo và cập nhật trên phần mềm ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử”. Đồng thời, dự thảo báo cáo đánh giá kết quả công tác lãnh đạo nhiệm vụ chính trị trong tháng, nhiệm vụ của chi bộ tháng tiếp theo và Nghị quyết lãnh đạo được 26/26 chi bộ chuẩn bị kỹ lưỡng, trình bày bằng PowerPoint sinh động, gắn các nhiệm vụ đã thực hiện với các hình ảnh để minh chứng cụ thể.

(Một chi bộ sử dụng máy tính xách tay và màn hình tivi 75 inch vào trình bày báo cáo. Ảnh: Quang Ninh)

Trong sinh hoạt, các chi bộ cơ bản đã triển khai các bước theo quy định (gồm, cử thư ký ghi biên bản sinh hoạt chi bộ; Thông báo tình hình đảng viên: Số đảng viên có mặt, vắng mặt (có lý do, không có lý do); Thông qua nội dung, chương trình sinh hoạt chi bộ;...). Quan tâm thông tin, thông báo, tuyên truyền kịp thời đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình thời sự nổi bật trong nước, quốc tế và trên địa bàn Thành phố, Quận, nhất là những nội dung, vấn đề mới, vấn đề nóng tới đảng viên. Chú trọng việc đánh giá kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tháng của chi bộ và việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên; chỉ rõ ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân để đề ra biện pháp khắc phục; xác định nhiệm vụ của chi bộ tháng tiếp theo và biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo; phân công nhiệm vụ cho đảng viên. Sổ ghi biên bản sinh hoạt chi bộ, sổ ghi nghị quyết chi bộ được các chi bộ ghi chép đầy đủ diễn biến của buổi sinh hoạt và được đồng chí Bí thư chi bộ lưu trữ bảo quản cẩn thận, chặt chẽ. Mặt khác, các ý kiến phát biểu của đảng viên, kết luận của Bí thư chi bộ và nghị quyết của chi bộ được thể hiện rõ ràng trên phần mềm ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử”.

Đảng viên luôn chấp hành chế độ sinh hoạt, đóng đảng phí đúng quy định; tỷ lệ tham gia luôn đạt (từ 90% trở lên đối với chi bộ Công an phường, các trường học; 100% đối với chi bộ HTX dịch vụ Phúc Lợi và 85% trở lên đối với chi bộ tổ dân phố); không có đảng viên vắng mặt không có lý do cũng như không có đảng viên vắng mặt quá 3 kỳ sinh hoạt chi bộ/năm; một số đồng chí đảng viên cao tuổi ở một vài chi bộ tích cực tham gia sinh hoạt, chưa xin miễn sinh hoạt; dự họp có ghi chép đầy đủ, nêu cao tinh thần dân chủ tự phê bình và phê bình, tích cực đóng góp xây dựng dự thảo nghị quyết tháng, năm của chi bộ, phát biểu đi thẳng làm rõ các vấn đề chủ tọa gợi ý thảo luận, bình quân có 06 ý kiến/buổi sinh hoạt,...

(Sinh hoạt chuyên đề về bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng. Ảnh: Văn Mạnh)

Ngoài việc duy trì sinh hoạt định kỳ, nhiều chi bộ đã thực hiện sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về giải pháp xây dựng tổ dân phố xanh – sạch – đẹp – văn minh (công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường,...); những vấn đề cán bộ, đảng viên đặc biệt quan tâm như việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, ý thức rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện nhiệm vụ của đảng viên và chi bộ phân công,... Nội dung sinh hoạt được cấp ủy, Bí thư chi bộ và đảng viên được phân công chuẩn bị chu đáo nên trong sinh hoạt cơ bản đã tập trung vào nội dung cần bàn. Cụ thể, 08 tháng của năm 2023, có 23/26 chi bộ đã tổ chức 01 kỳ sinh hoạt chuyên đề, tập trung vào các nội dung "Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống nhân dân" và sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là yếu tố quan trọng quyết định vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, giúp cho mỗi đảng viên nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng và thực hiện chức năng lãnh đạo, giáo dục của chi bộ. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”. Để đạt được điều đó, phải đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.