bài viết chuyên sâu

Kết quả hoạt động công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền phường Phúc Lợi quý I/2020
Ngày đăng 24/03/2020 | 13:57  | Lượt xem: 65

Ngay từ đầu năm, Ủy ban MTTQ phường đã xây dựng kế hoạch 02/KHLT-MTTQ-ĐT ngày 22/01/2020 của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể phường Phúc Lợi về thực hiện giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo quyết định số 217, 218 ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị năm 2020.

Trong quý I/2020, hoạt động tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ đã đạt một số kết quả trên từng nội dung, cụ thể:

1. Việc ban hành các văn bản chương trình, kế hoạch, hướng dẫn công tác năm 2020:

Ngay từ đầu năm Uỷ ban MTTQ phường đã chủ động xây dựng, ký kết, các chương, kế hoạch phối hợp nhằm tạo sự thống nhất trong hướng dẫn các ban công tác mặt trận, các tổ chức thành viên trong việc tham gia xây dựng chính quyền Chủ động phối hợp với thường trực HĐND xây dựng và triển khai có hiệu quả Quy chế phối hợp trong tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND các cấp, tham gia các cuộc giám sát theo chuyên đề của HĐND phường. Phối hợp với UBND phường xây dựng và triển khai tốt kế hoạch liên tịch tổ chức hội nghị Đại biểu nhân dân. Ban thường trực Ủy ban mặt trận tổ quốc đã xây dựng chương trình công tác năm; ban hành 12 kế hoạch công tác năm.

2. Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, công tác phối hợp tham gia hòa giải:

 Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có vai trò quan trọng đưa chủ trương, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước đến với người dân. Bằng nhiều hình thức đã triển khai tuyên truyền qua các hội nghị đại biểu nhân dân (03 hội nghị với 350 người tham dự), mời báo cáo viên về phường tuyên truyền trực tiếp (01 hội nghị với 100 người tham dự). Từ đó, tạo được sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân, góp phần giảm các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương.

Trên địa bàn phường Phúc Lợi có 14 tổ hòa giải với 42 hòa giải viên. Hoạt động của các Tổ hòa giải trên địa bàn phường phát huy hiệu quả trong đời sống cộng đồng, góp phần củng cố khối đoàn kết toàn dân, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của đông đảo các tầng lớp dân cư; góp phần đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội; giảm các vụ việc mâu thuẫn trong gia đình và khu dân cư.

3. Công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại - tố cáo:

Thường trực MTTQ phường duy trì lịch trực tiếp dân vào thứ hai hàng tuần và không có đơn thư gửi Ủy ban MTTQ phường. Phối hợp với chính quyền tiếp nhận đơn thư, kiến nghị của nhân dân, giải quyết đảm bảo đúng trình tự quy định của pháp luật, từ 01/01/2020 đến 23/3/2020 số đơn thư UBND phường tiếp nhận là 1 đơn đang thụ lý giải quyết.

4. Công tác MTTQ tham gia phòng chống tham nhũng:

Ban thường trực đã xây dựng kế hoạch số 12/KH-MTTQ ngày 26/2/2020 về công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020, triển khai đến các tổ chức thành viên và Ban công tác mặt trận tổ dân phố để tổ chức thực hiện. Phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân về các giải pháp của Đảng và Nhà nước về phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Chủ động, tích cực tổ chức thực hiện tốt hoạt động giám sát thực hiện luật MTTQ Việt Nam, luật Thanh tra, Luật đầu tư công, Quyết định 217, 218 của Bộ chính trị. Triển khai có hiệu quả công tác giám sát của ban TTND, ban GSĐTCCĐ tập trung vào các nội dung, những vấn đề nhân dân bức xúc, quan tâm.

5. Công tác giám sát, phản biện xã hội, hoạt động đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân: Ủy ban MTTQ phường đã chủ động xây dựng kết hoạch tổ chức giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị trên về giám sát phản biện xã hội của MTTQ các đoàn thể chính trị xã hội, công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ các đoàn thể chính trị. Ban thường trực UBMTTQ đã thực hiện nội dung giám sát thường xuyên với UBND về công tác đảm bảo TTĐT, TTXD, VSMT công tác thu gom rác, cải cách hành chính, vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Giám sát thực hiện chế độ chính sách của Đảng và nhà nước về công tác an sinh xã hội, việc thực hiện chế độ chi trả chế độ chính sách, trợ cấp các thương binh liệt sỹ, người có công, hộ nghèo, đối tượng cô đơn, tàn tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn hàng tháng và trong các dịp lễ tết đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng không có thắc mắc của người dân. Đóng góp 03 ý kiến vào các báo cáo hàng tháng của Đảng ủy; 20 lượt ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị Ban chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025 (trong đó MTTQ 3 ý kiến, đoàn thể 3 ý kiến, ban công tác mặt trận 14 ý kiến); tham gia 06 lượt ý kiến đóng góp vào 01 hội nghị lấy ý kiến vào phương án chỉ giới đường đỏ đường gom từ đường 21m đến QL1B.

6. Hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng.

Ban Thanh tra nhân dân đã bám sát nhiệm vụ nắm bắt tình hình trong nhân dân, giám sát các hoạt động thực hiện chủ trương chính sách của đảng, nhà nước, địa phương tập chung là giám sát các hoạt động thăm hỏi tặng quà các đối tượng Tết Nguyên Đán Canh Tý với 1.611 lượt người được nhận quà của các cấp với số tiền 667.300.000 đồng; giám sát thực hiện các quy chế dân chủ, cải cách hành chính của phường không phát hiện có sai phạm. Ban GSĐTCCĐ thực hiện giám sát 01 công trình (dự án làm đường dạo Hồ Nhất Đẳng GĐ 2), đã thực hiện đúng quy trình giám sát cụ thể, chi tiết, khách quan, tham gia ý kiến trực tiếp với đơn vị thi công, chưa phát hiện có sai phạm trong thi công. 

Với những kết quả nêu trên trong quý I/2020, có thể nói MTTQ phường đã bám sát chỉ đạo của Đảng ủy và nội dung kế hoạch đã xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền phường Phúc Lợi./.