chỉ đạo điều hành

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
385/PA-UBND Phương án phòng chống dịch Covid-19 đảm bảo y tế trong cuộc bầu cử quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường Phúc Lợi 06/05/2021
45/BC-UBND Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (Tính đến ngày 05/3/2021) 04/03/2021
158/TTr-UBND Đề nghị phê chuẩn khu vực bỏ phiếu thuộc UBND phường Phúc Lợi 02/03/2021
127/TB-UBND Mẫu hồ sơ ứng cử, địa điểm, thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 20/02/2021
44/KH-UBND Thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp phường Phúc Lợi nhiệm kỳ 2021 - 2026 31/01/2021
38-QĐ/QU Quyết định thành lập BCĐ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 phường Phúc Lợi 29/01/2021
1009/TB-UBND Kết luận tại cuộc họp giao ban Ban chỉ đạo 197, tổ dân phố tháng 9/2020 07/10/2020
299/KH-UBND Kế hoạch công tác tháng 10 UBND phường Phúc Lợi 28/09/2020
908/TB-UBND Thông báo kết luận họp TDP, BCĐ 197 phường tháng 8/2020 05/09/2020
907/TB-UBND Thông báo kết luận họp UBND phường tháng 8/2020 05/09/2020
280/KH-UBND Kế hoạch công tác tháng 9 UBND phường Phúc Lợi 28/08/2020
808/TB-UBND Thông báo kết luận họp TDP, BCĐ 197 phường tháng 7/2020 31/07/2020
807/TB-UBND Thông báo kết luận họp UBND phường tháng 7/2020 31/07/2020
269/KH-UBND Kế hoạch công tác tháng 8 UBND phường Phúc Lợi 28/07/2020
253/KH-UBND Kế hoạch công tác tháng 7 UBND phường Phúc Lợi 26/06/2020
240/KH-UBND Kế hoạch công tác tháng 6 UBND phường Phúc Lợi 26/05/2020
441/TB-UBND Thông báo kết luận tại cuộc họp giao ban TDP, BCĐ 197 phường tháng 4/2020 06/05/2020
104/KH-UBND Kế hoạch công tác tháng 5 UBND phường Phúc Lợi 25/04/2020
80/KH-UBND Kế hoạch công tác tháng 4 UBND phường Phúc Lợi 25/03/2020
211/TB-UBND Thông báo kết luận họp UBND phường tháng 2/2020 04/03/2020