chỉ đạo điều hành

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1009/TB-UBND Kết luận tại cuộc họp giao ban Ban chỉ đạo 197, tổ dân phố tháng 9/2020 07/10/2020
299/KH-UBND Kế hoạch công tác tháng 10 UBND phường Phúc Lợi 28/09/2020
908/TB-UBND Thông báo kết luận họp TDP, BCĐ 197 phường tháng 8/2020 05/09/2020
907/TB-UBND Thông báo kết luận họp UBND phường tháng 8/2020 05/09/2020
280/KH-UBND Kế hoạch công tác tháng 9 UBND phường Phúc Lợi 28/08/2020
808/TB-UBND Thông báo kết luận họp TDP, BCĐ 197 phường tháng 7/2020 31/07/2020
807/TB-UBND Thông báo kết luận họp UBND phường tháng 7/2020 31/07/2020
269/KH-UBND Kế hoạch công tác tháng 8 UBND phường Phúc Lợi 28/07/2020
253/KH-UBND Kế hoạch công tác tháng 7 UBND phường Phúc Lợi 26/06/2020
240/KH-UBND Kế hoạch công tác tháng 6 UBND phường Phúc Lợi 26/05/2020
441/TB-UBND Thông báo kết luận tại cuộc họp giao ban TDP, BCĐ 197 phường tháng 4/2020 06/05/2020
104/KH-UBND Kế hoạch công tác tháng 5 UBND phường Phúc Lợi 25/04/2020
80/KH-UBND Kế hoạch công tác tháng 4 UBND phường Phúc Lợi 25/03/2020
211/TB-UBND Thông báo kết luận họp UBND phường tháng 2/2020 04/03/2020
63/KH-UBND Kế hoạch công tác tháng 3 UBND phường Phúc Lợi 25/02/2020
18/KH-UBND Kế hoạch công tác tháng 2 UBND phường Phúc Lợi 22/01/2020
08/KH-UBND Kế hoạch công tác của UBND phường Phúc Lợi năm 2020 15/01/2020
217/KH-UBND Kế hoạch công tác của UBND phường tháng 01/2020 03/01/2020
201/KH-UBND Kế hoạch công tác của UBNd phường tháng 12/2019 25/11/2019
188/KH-UBND Kế hoạch công tác của UBND phường tháng 11/2019 25/10/2019