CÔNG TÁC ĐẢNG

Chuẩn bị và tổ chức thật tốt Đại hội chi bộ tiến tới Đại hội Đảng bộ Phường Phúc Lợi lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày đăng 11/10/2019 | 08:21  | Lượt xem: 805
Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW (Chỉ thị 35) ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đảng ủy Phường Phúc Lợi đã tập trung...

Chi bộ Cơ quan phường Phúc Lợi tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 10/2019; Trao quyết định công nhận đảng viên chính thức

Ngày đăng 03/10/2019 | 05:24  | Lượt xem: 218
Chiều ngày 03/10/2019, tại Phòng họp, Chi bộ cơ quan phường Phúc Lợi đã tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết tháng 09/2019, triển khai nhiệm vụ tháng 10/2019;...

Phường Phúc Lợi tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu Cấp ủy, chính quyền với nhân dân năm 2019

Ngày đăng 30/08/2019 | 03:42  | Lượt xem: 319
Thực hiện Quyết định số 2200- QĐ/TU, ngày 25/5/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về ban hành “Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Mặt trận...

Phường Phúc Lợi tổ chức Lễ trao huy hiệu Đảng đợt 02/9/2019

Ngày đăng 29/08/2019 | 10:54  | Lượt xem: 157
Sáng ngày 29/8/2019 tại Hội trường UBND phường Phúc Lợi; ĐU phường Phúc Lợi long trọng tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng đợt 02/9/2019.

Đảng ủy phường Phúc Lợi tổ chức hội nghị Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp và kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày đăng 19/08/2019 | 09:34  | Lượt xem: 451
Sáng ngày 18/8/2019, tại hội trường UBND phường, Đảng ủy phường Phúc Lợi “Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị: “Về đại hội đảng bộ các cấp...

Ban chấp hành Đảng bộ phường Phúc Lợi họp thường kỳ tháng 7/2019

Ngày đăng 26/07/2019 | 04:13  | Lượt xem: 188
Chiều ngày 26/7/2019, tại phòng họp 1, Ban chấp hành Đảng bộ phường Phúc Lợi đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành định kỳ tháng 7/2019.

Phường Phúc Lợi tổ chức Lễ trao huy hiệu Đảng đợt 19/5/2019

Ngày đăng 08/05/2019 | 11:33  | Lượt xem: 214
Sáng ngày 07/5/2019 tại Hội trường UBND phường Phúc Lợi; ĐU phường Phúc Lợi long trọng tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng đợt 19/5/2019.

Ban chấp hành Đảng bộ phường Phúc Lợi họp thường kỳ tháng 4/2019

Ngày đăng 26/04/2019 | 02:21  | Lượt xem: 246
Sáng ngày 26/4/2019, tại phòng họp 1, Ban chấp hành Đảng bộ phường Phúc Lợi đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành định kỳ tháng 4/2019.

Hội nghị giao ban bí thư chi bộ tháng 2/2019

Ngày đăng 01/03/2019 | 02:47  | Lượt xem: 253
Chiều ngày 28/2/2019, tại phòng họp số 1, Thường trực Đảng ủy tổ chức hội nghị giao ban Bí thư chi bộ, Trưởng đoàn thể đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy tháng 2/2019, triển...

Đảng ủy phường Phúc Lợi tổ chức học tập chuyên đề năm 2019

Ngày đăng 27/02/2019 | 11:12  | Lượt xem: 272
Thực hiện hướng dẫn của Ban thường vụ Quận ủy Long Biên ngày 16/01/2019, ngày 16/02/2019, tại Hội trường UBND phường, Đảng ủy phường Phúc Lợi tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực...

Chi bộ Cơ quan phường Phúc Lợi tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 02/2019

Ngày đăng 13/02/2019 | 08:36  | Lượt xem: 1951
Chiều ngày 12/02/2019, tại Phòng họp Đảng ủy, UBND phường Phúc Lợi, Chi bộ cơ quan phường đã tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết tháng 01/2019, triển khai nhiệm...

Ban chấp hành Đảng bộ phường Phúc Lợi họp thường kỳ tháng 01/2019

Ngày đăng 29/01/2019 | 03:43  | Lượt xem: 1979
Chiều ngày 29/01/2019, tại phòng họp 1, Ban chấp hành Đảng bộ phường Phúc Lợi đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành định kỳ tháng 01/2019.

Phường Phúc Lợi tổ chức Lễ kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019)

Ngày đăng 18/01/2019 | 05:24  | Lượt xem: 368
Sáng ngày 18/01/2019 tại hội trường UBND phường phúc Lợi, Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ phường Phúc Đồng tổ chức Lễ kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019);...

Chi bộ 11 tổng kết công tác Đảng năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Ngày đăng 14/01/2019 | 04:56  | Lượt xem: 3690
Chiều ngày 12 tháng 1 năm 2019, Chi bộ tổ 11 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Đảng ủy phường Phúc Lợi tổ chức học tập, quán triệt các nội dung hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

Ngày đăng 07/01/2019 | 09:28  | Lượt xem: 191
Ngày 6/1/2019, tại Hội trường UBND phường, Đảng ủy phường Phúc Lợi tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá...

Ban chấp hành Đảng bộ phường Phúc Lợi họp thường kỳ tháng 11/2018

Ngày đăng 27/11/2018 | 10:55  | Lượt xem: 306
Sáng ngày 27/11/2018, tại phòng họp số 1, Ban chấp hành Đảng bộ phường Phúc Lợi đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành định kỳ tháng 11/2018.

Cấp ủy Đảng, Chính quyền phường Phúc Lợi tổ chức đối thoại năm 2018

Ngày đăng 14/11/2018 | 09:20  | Lượt xem: 708
Chiều ngày 13/11/2018, tại Hội trường UBND phường, Đảng ủy - HĐND - UBND phường Phúc Lợi tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị -...

Chi bộ Cơ quan phường Phúc Lợi sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 10/2018

Ngày đăng 06/11/2018 | 10:08  | Lượt xem: 248
Chiều ngày 05/11/2018, tại Phòng họp Đảng ủy - UBND phường Phúc Lợi, Chi bộ cơ quan phường đã tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết tháng 10/2018, triển khai...

Đảng ủy phường Phúc Lợi, trao Huy hiệu Đảng đợt 07/11/2018

Ngày đăng 30/10/2018 | 10:38  | Lượt xem: 242
Sáng ngày 30/10/2018, Đảng ủy phường Phúc Lợi tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 07/11/2018 cho 05 đảng viên 45, 40, 30 năm tuổi đảng

Ban chấp hành Đảng bộ phường Phúc Lợi họp thường kỳ tháng 10/2018

Ngày đăng 30/10/2018 | 10:17  | Lượt xem: 274
Chiều ngày 29/10/2018, tại phòng họp số 1, Ban chấp hành Đảng bộ phường Phúc Lợi đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành định kỳ tháng 10/2018