CÔNG TÁC ĐẢNG

Đảng uỷ phường Phúc Lợi sơ kết việc thực hiện Đề án 15-ĐA/QU của Quận ủy Long Biên
Ngày đăng 30/12/2020 | 08:54  | Lượt xem: 152

Sáng ngày 29/12/2020, Đảng ủy phường Phúc Lợi tổ chức hội nghị sơ kết việc triển khai thực hiện Đề án số 15-ĐA/QU của Quận ủy Long Biên dưới sự chủ trì của đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Dương Ngọc Dũng.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường, lãnh đạo HĐND - UBND phường, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBMTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phường; các đồng chí Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng Ban Công tác Mặt trận 15 tổ dân phố.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, việc thực hiện Đề án 15-ĐA/QU của Quận ủy Long Biên trên địa bàn phường Phúc Lợi đã hoàn thành các nội dung, nhiệm vụ theo Phương án số 02-PA/ĐU, ngày 15/10/20219 của Đảng ủy phường đặt ra; phường đã sắp xếp, bố trí đối với các cán bộ không chuyên trách phường và tổ dân phố hợp lý, dân chủ theo đúng quy định. Sau sắp xếp các vị trí công tác được tinh gọn hơn, giảm đầu mối trực thuộc; hoạt động theo mô hình kiêm nhiệm của các đơn vị, cá nhân cấp phường, tổ dân phố theo Đề án kịp thời được kết nối, hiệu quả hoạt động nâng lên rõ rệt; tiết kiệm được chi phí ngân sách, thu nhập của cán bộ được tăng thêm; bố trí được cán bộ có năng lực, sức khỏe, phù hợp với vị trí đảm nhiệm và được đông đảo cán bộ, nhân dân đồng tình ủng hộ. Việc thực hiện Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND, ngày 07/7/2020 của Hội đồng nhân dân Thành phố được đảm bảo, chặt chẽ, đúng đối tượng, đúng chế độ; đến nay, 100% các trường hợp phải nghỉ công tác do thực hiện sắp xếp, bố trí, Đảng ủy phường đã chỉ đạo thực hiện đầy đủ, nghiêm túc theo quy định, không có phát sinh vướng mắc và phản ánh của đội ngũ cán bộ.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Dương Ngọc Dũng đánh giá việc thực hiện Đề án số 15-ĐA/QU của Quận ủy Long Biên được Đảng ủy phường quán triệt, triển khai thực hiện đảm bảo kịp thời; đội ngũ cán bộ không chuyên trách phường và tổ dân phố trong diện thực hiện Đề án ủng hộ và được đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình. Đồng thời, đồng chí nhấn mạnh, nhiệm vụ trong thời tới, Đảng ủy, chính quyền phường tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tập trung rà soát và kịp thời kiện toàn, bố trí đối với những vị trí, chức danh cán bộ không chuyên trách phường, tổ dân phố khi không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; thực hiện đầy đủ, đảm bảo các quy trình về sắp xếp các vị trí, chức danh không chuyên trách ở tổ dân phố khi tổ dân phố có đủ điều kiện theo quy định tại Thông tư 14/2018/TT-BNV, ngày 03/12/2018 của Bộ Nội vụ và Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND, ngày 10/7/2019 của HĐND thành phố Hà Nội; thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với cán bộ không chuyên trách phường, tổ dân phố theo quy định; quan tâm, tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ không chuyên trách phường, tổ dân phố phát triển kinh tế gia đình khi có nhu cầu./.