CÔNG TÁC ĐẢNG

Đảng bộ phường Phúc Lợi: Nhìn lại 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
Ngày đăng 02/04/2021 | 17:24  | Lượt xem: 356

Qua 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị số 05), Đảng bộ phường Phúc Lợi đã đạt những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các mặt, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, củng cố và nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo; ban hành văn bản kịp thời

Đảng ủy phường đã tổ chức hội nghị cán bộ đảng viên của Đảng bộ phường để quán triệt, triển khai các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận và phường về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cụ thể: Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016, của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 53-KH/QU ngày 23/9/2016 của Quận ủy; Kế hoạch số 51-KH/ĐU ngày 13/10/2016 của Đảng uỷ về học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sau khi tổ chức hội nghị ở phường, Đảng ủy phường tiếp tục chỉ đạo các chi bộ, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội phường tổ chức hội nghị quán triệt, thảo luận và tổ chức thực hiện trong cán bộ, đảng viên, hội viên. Bên cạnh đó, để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng uỷ đã ban hành 10 văn bản và triển khai thực hiện theo từng năm; ngoài ra Đảng ủy phường duy trì việc lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức, đơn vị thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị thông qua Nghị quyết hàng tháng. Các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, được ban hành kịp thời và đã bám sát được định hướng của Thành phố, Quận; đồng thời có sự vận dụng sáng tạo, cụ thể hoá, phù hợp với điều kiện thực tiễn của Đảng bộ phường. Trên cơ sở các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy phường, UBND phường đã ban hành 08 văn bản, UBMTTQ và các đoàn thể ban hành 11 văn bản; các chi bộ đã đưa nội dung học tập và làm theo vào nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo hàng tháng triển khai thực hiện tại đơn vị, tổ dân phố phù hợp với tình hình thực tiễn. Đến nay 21/21 chi bộ, UBMTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội phường đã thường xuyên, duy trì việc ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai, thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

(Hội nghị kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh)

Triển khai nghiêm túc việc học tập chuyên đề hằng năm

Giai đoạn 2016 - 2020, Đảng ủy phường tổ chức 02 buổi học tập chuyên đề tập trung tại Đảng bộ, quán triệt nội dung, cách thức, phương pháp triển khai các chuyên đề hàng năm theo chỉ đạo của cấp ủy cấp trên. Tại các buổi học tập chuyên đề do Đảng ủy phường tổ chức, tỷ lệ đảng viên trong diện bắt buộc tham dự đạt trên 93%; trên cơ sở các nội dung học tập, Đảng ủy phường tiếp tục chỉ đạo từng chi bộ trong sinh hoạt thường kỳ lựa chọn các nội dung cụ thể gắn với nhiệm vụ của đơn vị, tổ dân phố để kiểm điểm trong đảng viên nhằm đưa việc học tập Bác vào thực tế. Riêng năm 2018, Đảng ủy phường đã tiến hành in sao 25 đĩa Video; năm 2020, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Đảng ủy phường đã sao in tài liệu học tập chuyên đề và gửi 100% chi bộ tự triển khai học tập và báo cáo bằng hình ảnh của các chi bộ về Đảng ủy phường. Đối với UBMTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phường: các đơn vị đã tổ chức học tập chuyên đề trong cán bộ, hội viên tại UBND phường và trụ sở tổ dân phố với tổng số 3770 cán bộ, hội viên, đoàn viên tham dự; đồng thời, lựa chọn các nội dung phù hợp lồng ghép trong sinh hoạt chi hội theo định kỳ. Qua việc học tập chuyên đề của các năm, đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, đảng viên trong thực thi nhiệm vụ,… các chi bộ tổ dân phố đã sinh hoạt chuyên đề, ban hành nghị quyết lãnh đạo, phân công đảng viên thực hiện, kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công, thông qua đó đã có tác dụng tích cực để hoàn thành các nhiệm vụ phường giao cho tổ dân phố; nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, chính quyền, đoàn thể; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên tại các chi bộ.

(Hội nghị học tập chuyên đề Hồ Chí Minh năm 2019)

Làm tốt công tác thông tin tuyên truyền

Công tác thông tin, tuyên truyền về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được gắn với tuyên truyền trong dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, Thành phố, Quận. Đảng bộ, các chi bộ, UBMTTQ, các đoàn thể triển khai một cách đồng bộ, kịp thời bằng nhiều hình thức như: hội nghị cán bộ chủ chốt phường; hội nghị giao ban các chi bộ, các cuộc họp Đảng bộ, chi bộ, tổ dân phố; nhà trường; nội dung tuyên truyền chủ yếu là các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ các cấp; vai trò, ý nghĩa của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các chuyên đề học tập hằng năm;... Bên cạnh đó, tuyên truyền thông qua hệ thống Đài truyền thanh phường tại chuyên mục “Học tập và làm theo Bác” với thời lượng 7-10 phút/buổi; tuyên truyền trên Trang TTĐT phường với Chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với 46 tài liệu, bài viết; thông qua hội nghị triển khai, quán triệt, nói chuyện thời sự của các Hội, chi hội đoàn thể (12 hội nghị). Đặc biệt, trong năm 2017, Đảng ủy phường cử 03 đồng chí trong Thường trực Đảng ủy tham gia Hội thi “Báo cáo viên giỏi quận Long Biên năm 2017” do Quận ủy Long Biên tổ chức và đã lựa chọn nội dung tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, các đồng chí tham gia Hội thi đã tự trau dồi kỹ năng tuyên truyền phục vụ công tác tuyên truyền, báo cáo viên tại Đảng bộ phường. Ngoài ra, Đảng ủy phường chỉ đạo các chi bộ nhà trường tập trung việc tuyên truyền trong học sinh được các trường học thực hiện một cách nghiêm túc thông qua các môn học: Ngữ văn, Giáo dục công dân, Lịch sử, các hoạt động ngoại khoá, sinh hoạt Đoàn, Hội, Đội; các buổi chào cờ đầu tuần,…

Xây dựng và thực hiện Kế hoạch tu dưỡng của đảng viên được thực hiện nghiêm túc

Trong 05 năm, thực hiện sự chỉ đạo của Quận ủy, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Quận ủy Long Biên, Đảng ủy phường đã kịp thời ban hành Kế hoạch, Hướng dẫn về thực hiện xây dựng Kế hoạch tu dưỡng đối với các đảng viên trong toàn Đảng bộ; định hướng đảng viên xây dựng kế hoạch “tu dưỡng kép” bao gồm tu dưỡng tránh 27 biểu hiện suy thoái, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa và tu dưỡng thực hiện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với từng vị trí nhiệm vụ được giao nhằm hạn chế tình trạng xây dựng kế hoạch tu dưỡng chung chung, né tránh trách nhiệm cá nhân hoặc những tồn tại cá nhân nhưng không tập trung tu dưỡng. Qua đó, việc xây dựng kế hoạch tu dưỡng của đảng viên trong những năm qua được thực hiện nghiêm túc, từng đảng viên dự thảo kế hoạch tu dưỡng cá nhân, báo cáo chi bộ xin ý kiến góp ý về nội dung và hoàn thiện chuyển về cấp ủy chi bộ để theo dõi, đánh giá. Hàng tháng tại kỳ sinh hoạt chi bộ nội dung Kế hoạch tu dưỡng của đảng viên được đánh giá chung về kết quả đạt được và công khai những ưu điểm, tồn tại; trong trường hợp đảng viên có vấn đề cần quan tâm liên quan đến trách nhiệm cá nhân của đảng viên thì chi bộ yêu cầu đảng viên khắc phục, rút kinh nghiệm. Kết quả đảng viên xây dựng Kế hoạch tu dưỡng theo từng năm (trừ các đảng viên già yếu, ốm đau, MSH) đảm bảo đạt 100%. Ngoài ra, đối với việc niêm yết Kế hoạch tu dưỡng, Đảng ủy phường đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc; 100% người đứng đầu đơn vị bao gồm: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, Bí thư chi bộ thực hiện niêm yết công khai Kế hoạch tu dưỡng tại nơi công tác để cấp dưới, nhân dân giám sát.

Công tác kiểm tra, giám sát, tự kiểm tra của cấp uỷ và lãnh đạo các cấp được chú trọng

Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng uỷ, UBKT Đảng uỷ phường đã tiến hành kiểm tra, giám sát với tổng số 18 chi bộ, 16 đảng viên về nội dung liên quan tới Nghị quyết Trung ương IV (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Các chi bộ trực thuộc đã thực hiện kiểm tra, giám sát đảng viên trong chi bộ thực hiện Kế hoạch tu dưỡng gắn với thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phường làm tốt việc giám sát, góp ý đối với đảng viên

Bên cạnh thực hiện hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị, trong 05 năm, hệ thống UBMTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn phường đã tham mưu tích cực cho cấp ủy Đảng địa phương làm tốt việc giám sát, góp ý đối với đảng viên. UBMTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phường đã phối hợp tốt trong triển khai thực hiện giám sát, phân công từng đơn vị phụ trách giám sát đảng viên với tổng số là 273 lượt người. Nội dung giám sát, góp ý tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng, nhiệm vụ chi bộ phân công, thực hiện các Bộ quy tắc ứng xử của Thành phố Hà Nội và nhất là việc thực hiện Kế hoạch tu dưỡng cá nhân thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương (khóa XII) về công tác xây dựng Đảng,...

Công tác biểu dương, khen thưởng được quan tâm

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng Đảng giai đoạn 2016 - 2020, ngoài việc duy trì công tác sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệm làm tiền đề cho những giải pháp nâng cao chất lượng trong thời gian tới, Đảng ủy phường cũng luôn quan tâm đến công tác biểu dương, khen thưởng những đơn vị, cá nhân điển hình trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị để động viên và nhân rộng trong toàn Đảng bộ. Kết quả, trong 05 năm, đã có 25 bài viết về gương người tốt, việc tốt; khen thưởng 85 tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu; Đảng ủy phường đề nghị Quận ủy khen thưởng 03 tập thể (Đoàn Thanh niên phường; Chi bộ tổ dân phố 13; Chi bộ Trường THCS Phúc Lợi) và 02 cá nhân (đồng chí Nguyễn Văn Tuy – Bí thư chi bộ tổ dân phố 09; đồng chí Trần Văn Hồi – Tổ trưởng tổ dân phố 13).

Nhiều mô hình hay, cách làm mới

Sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, với cách làm khoa học, sáng tạo, việc học tập và làm theo Bác đã dần đi vào đời sống của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; đưa phong trào thi đua học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên trên địa bàn phường. Các chi bộ, cơ quan, đơn vị trực thuộc căn cứ vào tình hình, điều kiện thực tiễn của đơn vị đã lựa chọn và duy trì những mô hình, cách làm theo Bác thực sự mang lại hiệu quả thiết thực. Trong quá trình triển khai, thực hiện, nhiều đơn vị đã có phong trào, hình thức “làm theo” thiết thực hiệu quả như: mô hình của Hội Cựu Chiến binh phường “Hội Cựu Chiến binh gương mẫu, xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, gia đình Cựu Chiến binh văn hóa”; mô hình của Đoàn Thanh niên phường “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác gắn với cuộc vận động đoàn viên ưu tú phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”; mô hình của Hội LHPN phường “Phụ nữ Thủ đô tích cực lao động, học tập, sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc”.

(Hội Cựu Chiến binh phường hướng dẫn đảm bảo ATGT)

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở Đảng bộ phường Phúc Lợi vẫn còn một số khó khăn, hạn chế đó là: Việc triển khai, thực hiện Chỉ thị ở một số chi bộ hiệu quả chưa cao, nhất là trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch tu dưỡng của đảng viên dẫn đến sự chuyển biến trong thực tiễn chưa rõ nét. Việc sinh hoạt chuyên đề ở một số chi bộ còn lúng túng trong lựa chọn nội dung, cách thức và phương pháp tiến hành; xác định những vấn đề nổi cộm về tư tưởng, đạo đức để tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vấn đề phát sinh tại tổ dân phố còn hạn chế. Một số ít cán bộ, đảng viên trong đó có cả cán bộ lãnh đạo phường, tổ dân phố, đoàn thể chưa thực hiện tốt Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư dẫn tới thiếu tinh thần và chưa dám nhận trách nhiệm trong công việc, hiệu quả thấp; ít nghiên cứu tài liệu, văn bản; thiếu năng lực thực tiễn; chưa chấp hành nghiêm quy định của Đảng, nhà nước.

Có thể khẳng định, những kết quả đã đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong thời gian qua là cơ sở vững chắc góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, đặc biệt là công tác xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Phúc Lợi lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra. Đó cũng là tiền đề quan trọng để Đảng bộ phường Phúc Lợi tiếp tục hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.