CÔNG TÁC ĐẢNG

Phúc Lợi giao ban Bí thư chi bộ, Ban Chỉ đạo 197 phường tháng 6/2021
Ngày đăng 30/06/2021 | 16:27  | Lượt xem: 93

Sáng ngày 30/6/2021, tại hội trường UBND, Thường trực Đảng ủy, UBND tổ chức hội nghị giao ban Bí thư chi bộ, Trưởng đoàn thể, BCĐ 197 đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND phường Phúc Lợi 6 tháng đầu 2021, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 7/2021.

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Dương Ngọc Dũng - Bí thư Đảng ủy; các đồng chí thường trực ĐỦ, lãnh đạo UBND, UB MTTQ, trưởng các ngành, đoàn thể và  các đồng chí Bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố trên địa bàn phường.

Hội nghị đã nghe đồng chí Đoàn Anh Thư – Phó bí thư thường trực Đảng ủy thay mặt Đảng ủy đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy phường 6 tháng đầu năm 2021. Theo báo cáo cho thấy: Trong 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù có nhiều khó khăn, nhất là do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19, song BCH Đảng bộ phường Phúc Lợi đã đoàn kết, tập trung lãnh đạo triển khai toàn diện các nhiệm vụ, đạt được nhiều kết quả rõ nét trên tất cả các lĩnh vực. Triển khai toàn diện các nhiệm vụ năm 2021 gắn với thực hiện chủ đề năm công tác của thành phố về “ Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” và chủ đề năm công tác của quận về “ Năm dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng”. Về phát triển kinh tế, đảm bảo ANQP; triển khai kế hoạch sản xuất vụ xuân năm 2021; tập trung quản lý, xử lý vi phạm về công tác quản lý đất đai, đất nông nghiệp, vi phạm trật tự xây dựng, đổ phế thải xây dựng trái phép trên địa bàn phường.Chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân trên địa bàn; triển khai hiệu quả các chương trình, chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội; tình hình an ninh trật tự luôn ổn định và được giữ vững.

Toàn cảnh hội nghị

Đồng chí Dương Ngọc Dũng – Bí thư Đảng ủy phường triển khai Nghị quyết số 48-NQ/ĐU ngày 29/6/2021lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH - ANQP công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tháng 7/2021.

Tại hội nghị, có 05 ý kiến phát biểu, các ý kiến phát biểu tập trung đảm bảo an ninh trật tự; Quản lý đất công; Triển khai thu thuế đất phi nông nghiệp năm 2021; Công tác kiểm tra, duy trì thực hiện các công trình tự quản; công tác xây dựng Đảng...

Kết luận hội nghị, đồng chí Dương Ngọc Dũng – Bí thư Đảng ủy đã nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm các chi bộ cần tập trung thực hiện trong tháng 7/2021 như sau: Tập trung quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức và nhân dân tạo sự chuyển biến về nhận thức, ý thức, trách nhiệm trong việc thực hiện Nghị quyết; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền phường trong công tác quản lý đất đai, nhất là đất công, đất nông nghiệp. Chỉ đạo các đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên và nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn minh đô thị; các quy định về TTXD, VSMT, GPMB; xây dựng tuyến đường/phố theo tiêu chí “ văn minh đô thị”; công tác phòng chống dịch bệnh Covd - 19. Thực hiện tốt quyết định 217,218 –QĐ/TW của Bộ chính trị về công tác giám sát và phản biện xã hội. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới các đoàn thể, chi bộ cần tập trung cụ thể hóa nghị quyết của Đảng ủy, căn cứ chức năng, thẩm quyền, đặc điểm của từng đơn vị có trách nhiệm xây dựng nghị quyết, kế hoạch để tổ chức thực hiện nghị quyết tháng 7/2021 Đảng ủy đã đề ra./.