CÔNG TÁC ĐẢNG

Thường trực Đảng ủy phường Phúc Lợi làm việc với MTTQ và các đoàn thể CTXH phường về nhiệm vụ năm 2022
Ngày đăng 24/01/2022 | 10:15  | Lượt xem: 75

Chiều ngày 20/1/2022, Thường trực Đảng ủy phường Phúc Lợi làm việc với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội của phường về chương trình, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Dương Ngọc Dũng – Bí thư Đảng ủy phường; đồng chí Đoàn Anh Thư – Phó bí thư Thường trực Đảng ủy phường và các đồng chí Chủ tịch MTTQ, Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội phường.

Tại hội nghị, các đồng chí Chủ tịch MTTQ, Trưởng đoàn thể chính trị - xã hội phường báo cáo những nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2022. Căn cứ vào Chương trình công tác năm 2022 của ngành dọc cấp trên, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phường đã chủ động xây dựng Chương trình, định hướng các chi hội tổ chức thực hiện các phong trào thi đua đảm bảo đúng quy định.

Trên cơ sở báo cáo của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phường, Thường trực Đảng ủy phường đã định hướng và yêu cầu MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phường trong năm 2022 cần tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối với MTTQ phường: Phát huy tốt hơn nữa vai trò tập hợp sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân. Cần đổi mới trong tác tuyên truyền vận động nhân dân ủng hộ các loại quỹ. Hoạt động giám sát cần cụ thể hơn, lựa chọn những nội dung, mô hình tạo điểm nhấn, nổi bật để tổ thực hiện có hiệu quả chương trình công tác năm 2022.

2. Đối với Hội CCB phường: Tập trung tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội CCB phường, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Các nội dung thực hiện chỉ tiêu thi đua cần rõ nét hơn. Công tác báo cáo cần kịp thời đảm bảo đúng quy định.

3. Đối với Hội LHPN phường: Phát huy tinh thần đoàn kết của tổ chức Hội phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu thi đua. Phối hợp chặt chẽ hơn nữa với UBND phường thực hiện hiệu quả mô hình liên kết HTX đảm bảo chất lượng. Quan tâm tới công tác kiểm tra giám sát hoạt động các chi hội.

4. Đối với Đoàn thanh niên phường: Chỉ đạo các Chi đoàn tổ chức hội nghị chi Đoàn đảm bảo đúng tiến độ, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn phường nhiệm kỳ 2022 - 2027. Các mô hình, phần việc thanh niên đảm nhận cần rõ nét hơn. Các hoạt động cần đi sâu tới các Chi đoàn, tạo sự lan tỏa, thu hút tập hợp thanh niên tham gia tổ chức đoàn, xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh./.