CÔNG TÁC ĐẢNG

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phúc Lợi giao ban tháng 02.2022
Ngày đăng 27/02/2022 | 17:15  | Lượt xem: 81

Sáng ngày 25/2, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phúc Lợi khóa XXIV giao ban thường kỳ tháng 02/2022 nhằm kiểm điểm, đánh giá kết quả công tác phát triển kinh tế - hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tháng 02 năm 2022 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2022. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Dương Ngọc Dũng chủ trì hội nghị.

Trong tháng 02/2022, Đảng ủy phường Phúc Lợi tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo; chú trọng thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, nhất là triển khai thực hiện chủ đề Thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” và Quận Long Biên “Năm Dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị”. Kịp thời lựa chọn và chỉ đạo xây dựng 03 dự thảo Nghị quyết chuyên đề về tăng cường sự lãnh đạo trong việc thực hiện chỉnh trang đô thị; thu chi ngân sách; giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn phường Phúc Lợi năm 2022; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên. Chỉ đạo hoàn thành đảm bảo các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KTXH – ANQP: thu phí, lệ phí 11 triệu đồng nộp ngân sách quận. Giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội phường tập trung triển khai các nhiệm vụ đầu năm 2022, phát huy tốt vai trò, chức năng của từng đơn vị trong công tác tham mưu. Đội ngũ cán bộ, đảng viên chấp hành tốt các quy định của Đảng, Nhà nước; tiền phong, gương mẫu trong công tác và sinh hoạt.

Tham gia phát biểu, các đại biểu đã thẳng thắn thảo luận, làm rõ những nguyên nhân tồn tại, hạn chế đặc biệt về những nhiệm vụ, giải pháp trong tháng 03 năm 2022.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Dương Ngọc Dũng - Bí thư Đảng ủy phường nhấn mạnh, trong tháng 3/2022, Đảng bộ phường cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch, vừa đảm bảo các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội”; triển khai ban hành 03 Nghị quyết chuyên đề để tập trung thực hiện; bổ sung xây dựng 01 dự thảo Nghị quyết chuyên đề về công tác quản lý đất đai trên địa bàn phường; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhất là việc thực hiện chủ đề năm 2021 của Quận về “Năm dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị”; duy trì tốt công tác quản lý đất đai, quản lý đô thị - trật tự xây dựng trên địa bàn; tập trung làm tốt công tác cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao ý thức trách nhiệm, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội CCB phường Phúc Lợi, nhiệm kỳ 2022 - 2027./.