CÔNG TÁC ĐẢNG

Đảng ủy phường Phúc Lợi học tập, triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung Đảng khóa XIII
Ngày đăng 03/03/2022 | 14:20  | Lượt xem: 83

Sáng ngày 28/02/2022, Đảng ủy phường Phúc Lợi học tập, triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung Đảng khóa XIII thông qua hình thức trực tuyến do Quận ủy Long Biên tổ chức

Tại hội nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường và 100% cán bộ, công chức, viên chức cơ quan phường Phúc Lợi đã được nghe đồng chí Nguyễn Đức Hà - Nguyên Vụ trưởng vụ cơ sở Đảng Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt các nội dung Kết luận số 21-KL/TW, Quy định số 37-QĐ/TW. Đồng chí nhấn mạnh cần đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng, chỉ đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức bộ máy, tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực,... Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) đặt ra mục tiêu rộng lớn đó là xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

(Các đại biểu tham dự học tập tại điểm cầu Phúc Lợi - Ảnh: Phạm Hải)

Thông qua học tập đã giúp cho các đồng chí lãnh đạo phường và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ quan phường nâng cao nhận thức, nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới chủ yếu trong Kết luận số 21-KL/TW, Quy định 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng./.