CÔNG TÁC ĐẢNG

Phúc Lợi giao ban Bí thư chi bộ, Chủ tịch MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phường tháng 3/2022
Ngày đăng 01/04/2022 | 16:33  | Lượt xem: 56

Chiều ngày 31/3/2022, Đảng ủy phường Phúc Lợi tổ chức hội nghị giao ban Bí thư chi bộ, Trưởng đoàn thể đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy phường Quý I năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác Quý II năm 2022 dưới sự chủ trì của đồng chí Dương Ngọc Dũng - Bí thư Đảng ủy phường

Dự hội nghị có đồng chí Chu Thị Huế - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; các đồng chí lãnh đạo UBND, MTTQ, Trưởng đoàn thể chính trị - xã hội phường và các đồng chí Bí thư chi bộ trực thuộc trên địa bàn phường.

Trong Quý I năm 2022, Đảng ủy phường tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo; chú trọng thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, nhất là thực hiện chủ đề Thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” và Quận Long Biên “Năm Dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị”. Kịp thời ban hành 05 Nghị quyết chuyên đề, 11 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Chỉ đạo hoàn thành đảm bảo các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển KTXH – ANQP, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội phường tiếp tục có sự đổi mới, sáng tạo, phát huy tốt vai trò, chức năng của từng đơn vị trong công tác tham mưu. Đội ngũ cán bộ, đảng viên chấp hành tốt các quy định của Đảng, Nhà nước; tiền phong, gương mẫu trong công tác và sinh hoạt.

(Các đồng chí Bí thư Chi bộ trực thuộc phát biểu ý kiến - Ảnh: Phạm Hải)

Tại hội nghị, có 05 ý kiến phát biểu, các ý kiến phát biểu tập trung vào các vấn đề trọng tâm như công tác GPMB tại các dự án; công tác triển khai các mô hình Dân vận khéo năm 2022 và việc triển khai mô hình xây dựng tuyến đường/phố theo tiêu chí “văn minh đô thị”...

Kết luận hội nghị, đồng chí Dương Ngọc Dũng - Bí thư Đảng ủy phường đã nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm đối với các đoàn thể phường và các chi bộ trực thuộc cần tập trung thực hiện trong tháng 4/2022, trong đó: Tập trung phối hợp với chính quyền phường trong công tác quản lý đất đai, nhất là đất công, đất nông nghiệp; làm tốt công tác tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên và nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn minh đô thị; các quy định về TTXD, VSMT, GPMB; xây dựng tuyến đường/phố theo tiêu chí “ văn minh đô thị”; công tác phòng chống dịch bệnh Covd - 19. Đẩy mạnh triển khai và thực hiện hiệu quả các mô hình “Dân vận khéo” đã đăng ký năm 2022 gắn với tăng cường nắm bắt tình hình, tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi viết về điển hình “Dân vận khéo” do Quận ủy Long Biên phát động. Thực hiện tốt quyết định 217,218 –QĐ/TW của Bộ chính trị về công tác giám sát và phản biện xã hội. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới các đoàn thể, chi bộ cần tập trung cụ thể hóa nghị quyết của Đảng ủy, căn cứ chức năng, thẩm quyền, đặc điểm của từng đơn vị có trách nhiệm xây dựng nghị quyết, kế hoạch để tổ chức thực hiện Nghị quyết tháng 4/2022 Đảng ủy phường đã đề ra./.