CÔNG TÁC ĐẢNG

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phúc Lợi giao ban tháng 4 năm 2022
Ngày đăng 26/04/2022 | 16:39  | Lượt xem: 67

Chiều ngày 26/4, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phúc Lợi khóa XXIV giao ban thường kỳ tháng 4/2022 nhằm kiểm điểm, đánh giá kết quả công tác phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tháng 4/2022 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2022. Đồng chí Bí thư Đảng ủy phường Dương Ngọc Dũng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị giao ban Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phúc Lợi thường kỳ tháng 43/2022 có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ phường.

Tháng 4/2022, Đảng ủy phường Phúc Lợi tiếp tục triển khai hiệu quả các Nghị quyết chuyên đề và Kế hoạch, Chương trình công tác, trọng tâm là triển khai thực hiện chủ đề Thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” và Quận Long Biên “Năm Dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị”; đẩy mạnh tăng cường sự lãnh đạo trong việc thực hiện thu chi ngân sách; giải phóng mặt bằng thực hiện 03 dự án trọng điểm; quân sự quốc phòng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên; hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ xét kết nạp đảng viên mới đối với 08 quần chúng ưu tú; triển khai thực hiện đợt sinh hoạt chính trị trong đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) với chủ đề "tự soi, tự sửa"; thực hiện 05 bước quy hoạch cấp ủy và các chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý nhiệm kỳ 2025 - 2030; 2026 - 2031;... giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội phường tập trung triển khai các nhiệm vụ do ngành dọc cấp trên và nhiệm vụ Đảng ủy phường giao, phát huy tốt vai trò, chức năng của từng đơn vị trong công tác tham mưu. Đội ngũ cán bộ, đảng viên chấp hành tốt các quy định của Đảng, Nhà nước; tiền phong, gương mẫu trong công tác và sinh hoạt.

Tham gia phát biểu, các đại biểu đã thẳng thắn thảo luận, làm rõ những nguyên nhân tồn tại, hạn chế, những vấn đề dư luận nhân dân quan tâm và các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tháng 5/2022.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, đồng chí Dương Ngọc Dũng - Bí thư Đảng ủy phường biểu dương tinh thần trách nhiệm của đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức phường; cùng sự đóng góp tích cực, tận tụy của đội ngũ cán bộ cấp ủy, tổ dân phố trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của phường triển khai trong tháng 4/2022. Đối với nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2022, đồng chí yêu cầu, các cấp ủy đảng, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội từ phường tới tổ dân phố cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu giao, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả 05 Nghị quyết chuyên đề, 11 Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm,... đã ban hành; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo” của các mô hình tập thể, cá nhân đã đăng ký năm 2022 gắn với thực hiện rõ nét chủ đề năm 2022 của Quận về “Năm dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị”; duy trì tốt công tác quản lý đất đai, quản lý đô thị - trật tự xây dựng trên địa bàn; tập trung làm tốt công tác cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao ý thức trách nhiệm, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân; quan tâm tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, Thủ đô,... đảm bảo trang trọng, tiết kiệm./.