CÔNG TÁC ĐẢNG

HĐND phường tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Bộ luật Hình sự
Ngày đăng 24/08/2015 | 16:30  | Lượt xem: 159

Chiều ngày 13/8/2015 tại Hội trường UBND phường Phúc Lợi tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Bộ luật Hình sự.

Chiều ngày 13/8/2015 tại Hội trường UBND phường Phúc Lợi tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Bộ luật Hình sự.

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Phạm Thị Kim Bình – phó bí thư TT-chủ tịch HĐND phường, các đồng chí thường trực HĐND-UBND-UBMTTQ, thường vụ các đoàn thể, bí thư chi bộ, phó bí thư chi bộ, tổ trưởng TDP, tổ phó TDP, TBCTMT.

Hội nghị tập trung thảo luận và đóng góp ý kiến chủ yếu vào phụ lục 1 "các vấn đề trọng tâm xin ý kiến nhân dân về dự thảo bộ luật hình sự (sửa đổi)". Nội dung gồm 8 vấn đề chính: Vấn đề trách nhiệm hình sự của pháp nhân và loại tội pháp nhân chịu trách nhiệm hình sự; phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên và các biện pháp thay thế xử lý hình sự áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội; Bỏ hình phạt tử hình ở một số tội, quy định không áp dụng hình phạt tử hình trong một số trường hợp, quy định không giảm án đối với người bị kết án tử hình; Chuyển đổi hình phạt tiền, hình phạt cải tạo không giam giữ thành hình phạt tù có thời hạn; Hình phạt trục xuất;  Thay thế tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng bằng những tội danh cụ thể trong các lĩnh vực kinh tế; Bổ sung trường hợp xử lý hình sự đối với người trộm cắp tài sản có giá trị dưới 2 triệu đồng; Bãi bỏ một số tội phạm và bổ sung một số tội phạm mới.

Tại hội nghị phần lớn các vị đại biểu đã thống nhất với ý kiến thứ nhất của dự thảo bộ luật hình sự là đồng ý sửa đổi. Tuy nhiên ở một số vấn đề hội nghị không đồng ý sửa đổi như: Vấn đề thứ 3 với nội dung về bỏ hình phạt tử hình đối với một số tội phạm; về quy định không áp dụng và không thi hành án tử hình đối với người bị kết án tử hình từ 75 tuổi trở lên; vấn đề thứ 5 về hình phạt trục xuất, vấn đề 6 về  việc thay thế tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng bằng những tội danh cụ thể trong các lĩnh vực kinh tế, vấn đề 8 với nội dung các tội danh dự kiến bãi bỏ.

Qua việc lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo bộ luật hình sự thể hiện sự minh bạch, công khai, phát huy quyền làm chủ, quyền được đóng góp ý kiến của nhân dân trong việc ban hành các văn bản chỉ đạo, góp phần xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân./.