CÔNG TÁC ĐẢNG

Tăng cường lãnh đạo, tích cực kiểm tra thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW tại các chi bộ trực thuộc.
Ngày đăng 05/09/2015 | 09:51  | Lượt xem: 386

Hơn 4 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TƯ của Bộ Chính trị là quá trình chuyển biến đáng kể từ nhận thức tới hành động của các tập thể và cá nhân cán bộ, đảng viên, nhân dân phường Phúc Lợi.

Hơn 4 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TƯ của Bộ Chính trị là quá trình chuyển biến đáng kể từ nhận thức tới hành động của các tập thể và cá nhân cán bộ, đảng viên, nhân dân phường Phúc Lợi. 

 

 Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW vể "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" gắn với chuyên đề năm 2015 về "Trung thực, trách nhiệm gắn bó với nhân dân, đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh". Ngay từ đầu năm, Đảng ủy phường đã xây dựng và triển khai kế hoạch số 101B-KH/ĐU ngày 28/01/2015 đến các chi bộ, các ngành, đoàn thể trong toàn Đảng bộ. Đến nay toàn Đảng bộ phường đã thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực trách nhiệm gắn bó với nhân dân trong 6 tháng năm 2015. Các chi bộ đã tổ chức quán triệt, hướng dẫn đảng viên đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2015.

Qua việc kiểm tra giám sát các chi bộ việc nhận thức của cấp ủy, đảng viên được chuyển biến rõ rệt về trách nhiệm nêu gương, ý thức tự giác, trung thực, trách nhiệm với công việc, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân; tác động lớn đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của phường và phòng chống suy thoái tư tưởng, đạo đức lối sống với mỗi cán bộ, đảng viên. Ngoài việc đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chuyên đề, các chi bộ đưa nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt vào trong các buổi sinh hoạt chi bộ hàng tháng sát với thực tế nhiệm vụ của từng chi bộ. Đảng ủy, UBKT Đảng ủy đã tiến hành kiểm tra, giám sát 4 chi bộ: Chi bộ 12, Chi bộ 14, Chi bộ cơ quan phường, Chi bộ trường mầm non Phúc Lợi. Qua kiểm tra cho thấy các chi bộ đã tổ chức quán triệt học tập và đăng ký làm theo chuyên đề năm 2015 đúng theo kế hoạch đã đề ra. Đến nay, các chi bộ đã có nhiều chuyển biến trong sinh hoạt chi bộ. Việc học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh đã thu hút được nhiều gương tốt việc tốt trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa tại các cụm dân cư và các cơ quan đơn vị đã thể hiện trong công tác kiểm tra giám sát của các chi bộ trong 6 tháng đầu năm 2015.

Tuy nhiên, qua kiểm tra giám sát, các chi bộ còn có một số hạn chế như: Đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh còn chung chung, chưa khái quát được nhiệm vụ để thực hiện. Việc theo dõi, giám sát Đảng viên của Chi bộ còn chưa thường xuyên và sâu sát, do đó, chưa tổng hợp được kết quả thực hiện của từng Đảng viên của chi bộ mình.

Dự kiến trong tháng 9, bộ phận giúp việc tiếp tục kiểm tra các chi bộ trong việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW về "tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" theo kế hoạch của Đảng ủy phường.

Từ nay đến cuối năm 2015, Đảng ủy phường sẽ thường xuyên đôn đốc kiểm tra, giám sát thực hiện của từng Chi bộ. Đối với các Chi bộ, các chi bộ cần quan tâm đến nhiệm vụ của từng Đảng viên, nhằm đánh giá được mặt hạn chế, đánh giá được nội dung và lộ trình thực hiện nhiệm vụ của từng Đảng viên, đảm bảo phát huy tính tiên phong, gương mẫu, gắn bó với nhân dân của Đảng viên trong chi bộ