CÔNG TÁC ĐẢNG

Hội nghị lần thứ 6, BCH Đảng bộ phường Phúc Lợi
Ngày đăng 30/09/2015 | 13:48  | Lượt xem: 307

Chiều ngày 29 tháng 9 năm 2015, tại phòng họp 1, BCH Đảng bộ phường Phúc Lợi (khóa XXIII) nhiệm kỳ 2015 - 2020 tổ chức hội nghị lần thứ 6 kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong 9 tháng, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2015.

Chiều ngày 29 tháng 9 năm 2015, tại phòng họp 1, BCH Đảng bộ phường Phúc Lợi (khóa XXIII) nhiệm kỳ 2015 - 2020 tổ chức hội nghị lần thứ 6 kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong 9 tháng, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2015.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Vũ Thị Thân - UVTV, Chủ nhiệm UBKT quận ủy Long Biên; Dự hội nghị, có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ phường Phúc Lợi (khóa XXIII),  đồng chí Dương Ngọc Dũng - Bí thư Đảng ủy phường chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Kim Bình - Phó bí thư thường trực Đảng ủy phường đã báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy phường 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm; Đồng chí Chu Thị Huế - Phó bí thư, Chủ tịch UBND phường thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm. . Qua báo cáo cho thấy trong 9 tháng năm 2015, dưới sự chỉ đạo của Quận ủy, HĐND, UBND quận Long Biên, Đảng ủy, chính quyền, MTTQ các đoàn thể phường, cấp ủy các chi bộ trực thuộc đã chủ động cụ thể hóa Thông báo kết luận số 1031-TB/KL ngày 22/01/2015 của Quận ủy về nhiệm vụ trong tâm năm 2015 thành các biểu kế hoạch từng tháng, chỉ đạo tập trung thực hiện, đã đạt được những kết quả cao. Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ phường bảo đảm chất lượng, đúng quy trình và thời gian theo chỉ đạo của Quận ủy. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị như phát triển kinh tế, thu ngân sách; quản lý đất đai; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quản lý đô thị, trật tự xây dựng; giải phóng mặt bằng; thực hiện các lĩnh vực văn hóa xã hội; an ninh quốc phòng đạt kết quả. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, xác định trách nhiệm của người đứng đầu của Đảng ủy, chính quyền, vai trò trách nhiệm của UB MTTQ, các đoàn thể trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của phường. Đồng thời báo cáo đã đề cập những tồn tại hạn chế  trong lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như trật tự xây dựng, Trật tự đô thị, mô hình khoán quản; công tác tuyên truyền của các đoàn thể trong việc thực hiện QCDC trong lĩnh vực trật tự xây dựng, trật tự đô thị chưa cao.

Thảo luận tại hội nghị có 5 ý kiến phát biểu, các ý kiến tập trung phân tích rõ những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế, nguyên nhân và đề xuất những biện pháp  khắc phục.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Vũ Thị Thân - UVTV, Chủ nhiệm UBKT quận ủy Long Biên đã ghi nhận, đánh giá những kết quả đạt được của Đảng ủy, chính quyền, MTTQ các đoàn thể phường trong 9 tháng, đồng tình với đánh giá những tồn tại hạn chế, các nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2015. Đồng thời đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, để thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm, Đảng ủy, UBND phường cần tập trung rà soát các công việc, nội dung còn hạn chế xây dựng thành biểu kế hoạch, phân công thực hiện, kiểm soát tiến độ để bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ. Một số nhiệm vụ mới của Quận ủy cần thường xuyên rà soát, đánh giá như mô hình khoán quản, nâng cao chất lượng báo cáo... Đồng thời đề nghị MTTQ, các đoàn thể tăng cường phối hợp trong tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2015.

Kết luận hội nghị, đồng chí Dương Ngọc Dũng -  Bí thư Đảng ủy phường tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Vũ Thị Thân - UVTV phụ trách phường. Đồng thời nhấn mạnh ngoài 6 nhiệm vụ trọng tâm nêu trong báo cáo, đề nghị UBND, UBMTTQ, các đoàn thể và từng đồng chí Đảng ủy viên trên cương vị công tác cần phải chủ động cụ thể hóa thành nội dung công việc, triển khai thực hiện, kiểm soát để đạt kết quả với mục tiêu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2015.