CÔNG TÁC ĐẢNG

Ban thường vụ Đảng ủy phường Phúc Lợi họp định kỳ
Ngày đăng 16/10/2015 | 16:40  | Lượt xem: 153

Chiều ngày 14/10/2015 tại phòng họp 1- Ban thường vụ Đảng ủy phường tổ chức họp định kỳ tháng 10/2015 cho ý kiến đối với công tác xây dựng mô hình khoán quản về trật tự đô thị.

Đồng chí Dương Ngọc Dũng- Bí  thư Đảng ủy phường chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, đồng chí Đinh Tiến Cương - ĐUV, PCT UBND phường và các đồng chí là tổ trưởng các tổ công tác khoán quản.

Tại hội lãnh đạo UBND phường đã báo cáo đánh giá kết quả thực hiện phương án khoán quản về trật tự đô thị trên địa bàn phường qua một tháng triển khai tổ chức thực hiện. Trên cơ sở xây dựng mô hình  khoán quản  về trật tự đô thị với sự tham gia của lực lượng công an, chuyên trách  trật tự đô thị và cán bộ tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận, chi hội trưởng các đoàn thể… trong thực hiện công tác tuyên truyền, lực lượng chuyên  trách trật tự đô thị là lực lượng nòng cốt trong xử lý các vi phạm về trật tự đô thị.

Trên  cơ sở 07 ý kiến phát biểu đề cập tính cần thiết và đề xuất các giải pháp thực hiện, đồng chí Dương ngọc Dũng - Bí thư Đảng ủy đã kết luận giao nhiệm vụ UBND phường tiếp tục điều hành thực hiện mô hình khoán quản theo đúng đề án với phương châm sát thực, rõ nội dung và phân công rõ  trách nhiệm từng cá  nhân trong tham gia thực hiện nhằm  góp phần nâng cao ý thức tự giác của nhân dân thực giữ gìn trật tự đô thị, xây  dựng  nếp sống  văn minh đô thị trên địa bàn phường.