CÔNG TÁC ĐẢNG

Lãnh đạo Quận ủy Long Biên kiểm tra công tác Đảng phường Phúc Lợi quý IV/2015
Ngày đăng 24/10/2015 | 10:14  | Lượt xem: 340

Thực hiện quyết định số 69-QĐ/QU ngày 09/10/2015 của Ban Thường vụ Quận ủy, Chiều ngày 22/10/2015, tại phòng họp số 1 UBND phường, đoàn kiểm tra của Quận ủy đã tiến hành kiểm tra việc xây dựng và triển khai quy chế làm việc, xây dựng chương trình làm việc toàn khóa của Ban chấp hành Đảng bộ phường Phúc Lợi, nhiệm kỳ 2015-2020; việc thực hiện nghị quyết 09-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội.

Đoàn kiểm tra do đồng chí Nguyễn Huy Thắng - Phó bí thư Thường trực Quận ủy làm trưởng Đoàn; đồng chí Hà Thị Bích Loan- Thường vụ quận ủy và các đồng chí thành viên trong Đoàn kiểm tra. Dự hội nghị còn có đồng chí Dương Ngọc Dũng - Bí thư Đảng ủy phường; các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, văn phòng Đảng ủy.


Tại buổi kiểm tra, đồng chí Dương Ngọc Dũng  - Bí thư Đảng ủy báo cáo kết quả lãnh đạo, tổ chức thực hiện việc xây dựng và triển khai quy chế làm việc, xây dựng chương trình làm việc toàn khóa của Ban chấp hành Đảng bộ phường Phúc Lợi, nhiệm kỳ 2015-2020; việc thực hiện nghị quyết 09-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội. Theo báo cáo cho thấy Sau khi đại hội Đảng bộ phường Phúc Lợi lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ra nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo triển khai việc xây dựng quy chế làm việc, chương trình làm việc toàn khóa của cấp ủy và được quán triệt đến cấp ủy chi bộ, các chi bộ quán triệt đến đảng viên trong  Đảng bộ. Công tác phát triển chi bộ Đảng doanh nghiệp ngoài quốc doanh đã được Đảng ủy phường quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; căn cứ nghị quyết 09-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội, kế hoạch của Quận ủy Long Biên, Đảng ủy phường đã xây dựng kế hoạch số 45-KH/ĐU ngày 26/03/2012, quán triệt đến các chi bộ tổ dân phố rà soát nắm bắt tình hình doanh nghiệp đóng trên địa bàn, đồng thời chỉ đạo công an phường rà soát đối với các doanh nghiệp ở các khu công nghiệp; đã thành lập mới 01 chi bộ HTX dịch vụ Phúc Lợi; 03 tổ chức đoàn thể (chi hội phụ nữ chợ Phúc Lợi, chi đoàn xưởng cơ khí Hiền Hòa, công đoàn công ty TNHH Hằng Sáng).

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Huy Thắng-Phó bí thư Thường trực Quận ủy, Trưởng đoàn kiểm tra đã ghi nhận những kết quả mà phường đã tổ chức triển khai thực hiện trong thời gian qua. Đồng thời chỉ ra một số điểm còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục và yêu cầu trong thời gian tới Đảng ủy phường tiếp tục rà soát, bổ sung quy chế, chương trình làm việc toàn khóa của cấp ủy sát với tình hình thực tế tại địa phương, những nội dung cần và làm theo đúng thẩm quyền, đảm bảo phân công rõ người, rõ việc; tiếp tục tuyên truyền, rà soát, quan tâm động viên đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh thực hiện tốt Nghị quyết 09 của Thành ủy Hà Nội.


Thay mặt Đảng ủy phường, đồng chí Dương Ngọc Dũng- Bí thư Đảng ủy nghiêm túc tiếp thu những ý kiến kết luận của đồng chí trưởng Đoàn. Thời gian tới, Đảng ủy sẽ khắc phục ngay những tồn tại hạn chế theo kết luận của đoàn kiểm tra, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phường đề ra./.