CÔNG TÁC ĐẢNG

Phường Phúc Lợi làm tốt công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI
Ngày đăng 31/10/2015 | 09:48  | Lượt xem: 296

Trong thời gian vừa qua, phường Phúc Lợi đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị lớn của đất nước, Thủ đô và quận. Đặc biệt, phường đã nhiều hoạt thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI.

Thực hiện kế hoạch số 09-KH/QU ngày 24/9/2015 của Quận ủy Long Biên về việc tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng ủy phường Phúc Lợi đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng trên địa bàn phường.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các hoạt động tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2015 - 2020) trên địa bàn phường Phúc Lợi đã được quận tập trung quán triệt, thống nhất theo đúng kế hoạch, hướng dẫn của Quận và Thành phố đảm bảo tiến độ, chất lượng. Đảng ủy-HĐND-UBND phường đã triển khai thực hiện công tác tuyên truyền theo đúng tiến độ, thời gian, nội dung kế hoạch đề ra. Bên cạnh công tác tuyên truyền về chào mừng Đại hội, phường tiếp tục quan tâm chỉ nắm bắt dư luận xã hội, qua đó kịp thời giải đáp định hướng thông tin, ổn định tình hình trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường.

Chỉ đạo đài truyền thanh phường tập trung xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tổ chức biên soạn, tăng cường đăng tải các bài viết về chủ đề chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng; tăng cường viết tin bài các thành tựu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2010 - 2015;  các chuyên mục tuyên truyền đậm nét vai trò lãnh đạo của đảng và những thành tựu nổi bật trong lãnh đạo đấu tranh giành độc lập, tự do dân tộc, xây dựng đất nước trong thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, mục đích, ý nghĩa đại hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ thành phố; Kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2010-2015 và thành tích trên các mặt công tác, các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của các cơ quan đơn vị, địa phương trong 5 năm qua.

Tuyên truyền cổ động trực quan trên các trục đường chính, trụ sở các cơ quan đơn vị; tổ chức treo hơn  200 cờ đuôi nheo, cờ tổ quốc, 30 pa nô tại trụ sở và các trục đường chính, các cơ quan, trường học trên địa bàn phường; chỉ đạo tổ dân phố tổ chức tổng dọn vệ sinh môi trường, chuẩn bị tổ chức các hoạt động biểu diễn văn hóa, văn nghệ, thi đấu thể dục thể thao; Vận động các cơ quan, đơn vị trên địa bàn phường treo cờ Đảng và Quốc kỳ; các hộ treo Quốc kỳ trong tháng cao điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố (từ 5/10-5/11/2015).

Bên cạnh công tác tuyên truyền về chào mừng Đại hội, phường đã chủ động nắm tình hình tư tưởng xã hội, dư luận nhân dân, xử lý kịp thời các vấn đề mới phát sinh, ổn định tình hình trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường đảm bảo an toàn tuyệt đối trong tháng cao điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố. Tăng cường kiểm tra giám sát công tác tuyên truyền, cổ động trên toàn địa bàn phường. Ngoài công tác tuyên truyền, lãnh đạo phường cũng chỉ đạo các đơn vị gấp rút chỉnh trang đô thị "sáng - xanh- sạch- đẹp", rực rỡ những sắc màu tươi mới để chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI. UBND phường Phúc Lợi chỉ đạo các đơn vị có liên quan tăng cường phối hợp, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự hè đường, vệ sinh môi trường; không để hiện tượng kinh doanh, buôn bán, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trên các tuyến phố.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền nhằm giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về kết quả hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, những thành tựu đạt được của Đảng bộ Thành phố trong nhiệm kỳ qua và những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn thể hiện quá trình đổi mới tư duy của Đảng bộ Thành phố trong nhiệm kỳ tới, từ đó củng cố quyết tâm, kiên định đường lối đổi mới, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội tạo động lực để Đảng bộ và nhân dân phường Phúc Lợi hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra.