CÔNG TÁC ĐẢNG

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phúc Lợi
Ngày đăng 03/01/2020 | 14:58  | Lượt xem: 116

Sáng ngày 30/12/2019 tại Phòng họp số 1 - trụ sở UBND phường, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phúc Lợi đã tổ chức họp thường kỳ để cho ý kiến đóng góp vào Chương trình công tác của BCH Đảng bộ phường; Kế hoạch kiểm tra, giám sát của BCH, BTV, UBKT đảng ủy năm 2020; Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020; kế hoạch công tác tháng 01 năm 2020.

Tại hội nghị có 8 ý kiến của các ủy viên ban chấp hành đảng bộ phường đã thảo luận, đóng góp các ý kiến vào dự thảo Chương trình công tác của BCH Đảng bộ phường; Kế hoạch kiểm tra, giám sát của BCH, BTV, UBKT đảng ủy năm 2020; Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020; Nghị quyết lãnh đạo tháng 01, 2 năm 2020; tiếp tục thực hiện “nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị" của Đảng bộ Thành phố Hà Nội và “Hành động Vì một Long Biên xanh – sạch – đẹp –văn minh” của quận Long Biên

Kết luận hội nghị, đồng chí Dương Ngọc Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại biểu ghi nhận những kết quả đạt được của hệ thống chính trị phường trong thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2019 theo kế hoạch đề ra.

Thống nhất các nội dung về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 và yêu cầu các cấp ủy chi bộ, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung trong tháng 1/2020 như sau:

    + Lãnh đạo tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảng, công tác chính quyền năm 2019. Lễ trao huy hiệu đảng đợt 03/2/2020.

    + Các Tiểu ban Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch tiến độ đã đề ra.

    +UBND phường, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng và triển khai các kế hoạch công tác tháng 01/2020; Tổ chức quán triệt và triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình 03-CTr/QU, tiếp tục thực hiện chủ đề “Hành động vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp- văn minh” của quận Long Biên; Xây dựng và triển khai kế hoạch Thu- Chi ngân sách năm 2020

    + Tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, các hoạt động kỷ niệm trong tháng 1/2020: Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 03/2, đón xuân Canh Tý năm 2020; tổ chức Lễ mừng thọ Người cao tuổi; Tết vì người nghèo tại phường.

    + Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ cấp GCN quyền sử dụng đất và kết luận 316/KL-STNMT-TTr của Sở Tài nguyên môi trường; Duy trì thực hiện mô hình khoán quản về TTĐT, tiếp tục kiểm tra, xử lý các công trình xây dựng để vật tư, vật liệu lấn chiếm vỉa hè trên địa bàn; Kiểm tra việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường tại các đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn phường.

    + Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng, lòng đường, hè phố và các điểm trông giữ phương tiện trên địa bàn phường Bồ Đề. Thực hiện đảm bảo các tiêu chí trong xây dựng Phường văn minh đô thị.

    + Xây dựng Kế hoạch thực hiện mô hình Chính quyền điện tử phường, ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020; Thực hiện “Kỷ cương hành chính”, duy trì thực hiện mô hình cơ quan điện tử; mô hình chuẩn trong công tác tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính.

    + Xây dựng kế hoạch, phân công trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ ngày lễ Tết Dương lịch, tết nguyên đán Canh Tý năm 2020

    + HĐND xây dựng và triển khai kế hoạch công tác năm 2020 theo nội dung Nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp thứ IX; Tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ IX tại các đơn vị bầu cử HĐND phường khóa III nhiệm kỳ 2016 – 2021.

    + UB MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, tổ chức xã hội tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thực hiện tốt về công tác trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và giải phóng mặt bằng trên địa bàn phường; phối hợp thực hiện quy chế dân chủ trong lĩnh vực trật tự xây dựng và thực hiện mô hình khoán quản trên địa bàn phường; UBMTTQ phối hợp với UBND phường xây dựng kế hoạch liên tịch về tổ chức Hội nghị Đại biểu nhân dân năm 2020; thực hiện sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp phường và tổ dân phố trên địa bàn quận Long Biên theo Đề án 15 của quận ủy Long Biên.

    + Các chi bộ chuẩn bị các nội dung Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 theo kế hoạch và hướng dẫn số về tổ chức Đại hội chi bộ tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Phúc Lợi lần thứ XXIV (nhiệm kỳ 2020 – 2025). Căn cứ tình hình thực tế của chi bộ, cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng ủy bằng các kế hoạch, nghị quyết chuyên đề để tổ chức thực hiện; tăng cường công tác nắm bắt và định hướng tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự thống nhất đồng thuận trong triển khai đường lối, chủ trưởng của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện phân công nhiệm vụ của đảng viên trong chi bộ để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của chi bộ và phường; Tiếp tục triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Lãnh đạo TDP tổ chức tốt Hội nghị nhân dân năm 2020.