CÔNG TÁC ĐẢNG

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phúc Lợi tháng 9 năm 2020
Ngày đăng 01/10/2020 | 15:37  | Lượt xem: 174

Chiều ngày 28/9/2020 tại Phòng họp số 1 - trụ sở UBND phường, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phúc Lợi đã tổ chức họp thường kỳ để cho ý kiến đóng góp vào báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trong 9 tháng đầu năm ; Nghị quyết lãnh đạo tháng 10 năm 2020.

Chủ trì hội nghị có Đồng chí Dương Ngọc Dũng – Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND phường. Thay mặt Đảng ủy, Đồng chí Phó bí thư thương trực Phạm Thị Kim Bình đã báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của đảng ủy. Một số kết quả trong 9 tháng đầu năm là Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 và tổ chức thành công đại hội đại biểu Đảng bộ phường Phúc Lợi lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025; bầu cử TTDP nhiệm kỳ 2020-2022. Thành lập chi bộ TDP số 15 ecohom. Phát động các phong trào thi đua yêu nước thiết thực chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và các ngày lễ, kỷ niệm lớn trong năm 2020. Chỉ đạo các ngành của Đảng, chính quyền, MTTQ đoàn thể và các chi bộ trên cơ sở nhiệm vụ của từng ngành, từng đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm 2020. Lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, đoàn thể, tổ dân phố thực hiện tốt chủ đề của Thành phố Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp”, chủ đề Quận “Hành động vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp - văn minh”. Lãnh đạo HĐND - UBND phường đổi mới phương thức quản lý điều hành, lựa chọn các nội dung trọng tâm, các mô hình mới để đăng ký thực hiện; Thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2020. Thành lập Ban chỉ đạo phòng chống covid; Tuyên truyền thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, thực hiện nhiệm vụ “kép” kết hợp phòng chống dịch với phát triển kinh tế; Chỉ đạo thực hiện hỗ trợ các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, người bị ảnh hưởng bởi dịch covid.

Tại hội nghị có 10 ý kiến của các ủy viên ban chấp hành đảng bộ phường đã thảo luận, đóng góp các ý kiến vào các lĩnh vực được phụ trách.

Kết luận hội nghị, đồng chí Dương Ngọc Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đồng chí Đảng ủy viên và thống nhất các nội dung về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm như sau:

  1. Rà soát các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm, kết luận của BTV Quận ủy đối với phường năm 2020; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra.
  2.  Tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch chuyên đề số 211-KH/QU ngày 25/12/2019 của Quận ủy Long Biên về việc phát động toàn dân tham gia giữ gìn VSMT trên địa bàn quận Long Biên năm 2020 và các năm tiếp theo; chủ đề “Vì một Long Biên xanh, sạch, đẹp, văn minh
  3. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các chương trình công tác toàn khóa của Quận ủy ngay sau khi Quận ban hành; triển khai các bước thực hiện Đề ám “Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội” sau khi có hướng dẫn của Quận ủy, UBND Quận.
  4. Chỉ đạo giải quyết dứt điểm các tồn tại theo kết luận 316/KL-STNMT của Sở Tài nguyên Môi trường.
  5. Chỉ đạo chấm dứt chăn nuôi trong khu dân cư, đảm bảo hoàn thành trong năm 2020.
  6. Tiếp tục bám sát các chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, quận và diễn biến tình hình dịch bệnh để chỉ đạo công tác phòng chống dịch, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19.
  7. Đảm bảo giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Chuẩn bị công tác khám sơ tuyển NVQS năm 2021.
  8. Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, QCDC, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch, quan tâm giám sát việc thực hiện chuyên đề, kiểm tra đảng viên, tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm. HĐND tăng cường giám sát chuyên đề, tập trung vào những vấn đề nhân dân và cử tri quan tâm, tiếp tục đổi mới hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp.
  9. Tiếp tục củng cố xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. UB MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phát huy mạnh mẽ vai trò của nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền theo quyết định 217 và 218-QĐ/TW.
  10. Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện đánh giá tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2020 theo hướng dẫn và tiến độ chung của Quận ủy, tổng kết phong trào thi đua, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020, xây dựng và triển khai kế hoạch, chương trình công tác năm 2021.