CÔNG TÁC ĐẢNG

Đảng ủy phường Phúc Lợi triển khai Kế hoạch Đại hội các Chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2022 - 2025
Ngày đăng 06/07/2022 | 09:03  | Lượt xem: 114

Chiều ngày 05/7/2022, Đảng ủy phường Phúc Lợi đã tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025. Dự hội nghị có các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường, các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường. Đồng chí Dương Ngọc Dũng - Bí thư Đảng ủy phường; đồng chí Đoàn Anh Thư - Phó bí thư Thường trực Đảng ủy phường đồng chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã triển khai Kế hoạch số 62-KH/ĐU, ngày 05/7/2022 của Đảng ủy phường về tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2022 - 2025; Hướng dẫn một số nội dung cần chuẩn bị trước Đại hội và tại Đại hội. Theo đó, Đại hội chi bộ cần thực hiện tốt 2 nội dung: Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Bầu Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Chọn chi bộ tổ dân phố số 13 và chi bộ Trường Tiểu học Phúc Lợi làm Đại hội điểm dự kiến tổ chức trong khoảng thời gian từ 05/8/2022 đến 12/8/2022, Đại hội các chi bộ còn lại sẽ diễn ra từ ngày 15/8/2022 đến ngày 15/9/2022. Hội nghị cũng đã lắng nghe ý kiến thảo luận của các đồng chí dự hội nghị. Chủ trì phần thảo luận, đồng chí Đoàn Anh Thư đã giải đáp các khó khăn, vướng mắc cũng như các đề xuất mà các đồng chí dự hội nghị đã đặt ra nhằm giúp cho công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội các Chi bộ đạt kết quả cao.

Kết luận hội nghị, đồng chí Dương Ngọc Dũng - Bí thư Đảng ủy phường nhấn mạnh: Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng trong toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân trên địa bàn phường; đề nghị cấp ủy, các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường bám sát các quy định của Trung ương, Kế hoạch, Hướng dẫn của Đảng ủy phường về công tác tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025; xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Chi bộ của đơn vị mình, trong đó cần nêu rõ tiến độ thực hiện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí cấp ủy và Đảng viên trong Chi bộ về công tác chuẩn bị Đại hội theo Kế hoạch của Đảng ủy phường. Đồng chí phân công các đồng chí Đảng ủy viên theo dõi, hướng dẫn các chi bộ, chỉ đạo kiểm tra việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc được phân công phụ trách. Đồng chí kêu gọi các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường, các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường cùng đồng tâm hiệp lực, phát huy tốt vai trò trách nhiệm để thực hiện tốt công tác tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường, nhiệm kỳ 2022 - 2025 theo đúng tinh thần Kế hoạch đã đề ra./