CÔNG TÁC ĐẢNG

Đảng ủy phường Phúc Lợi triển khai thực hiện mô hình “Chi bộ bốn tốt”
Ngày đăng 17/08/2023 | 16:14  | Lượt xem: 77

Thực hiện Kế hoạch 185-KH/QU, ngày 08/8/2023 của Quận ủy Long Biên về việc triển khai thực hiện mô hình “Chi bộ bốn tốt", “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”. Chiều 16/8/2023, Đảng ủy phường Phúc Lợi tổ chức hội nghị triển khai thực hiện mô hình "Chi bộ bốn tốt" đến các chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường.

(Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ phường Đoàn Anh Thư triển khai nội dung thực hiện mô hình "Chi bộ bốn tốt". Ảnh: Kiều Chinh)

Tại hội nghị, Đảng ủy phường Phúc Lợi đã triển khai Kế hoạch thực hiện "Chi bộ bốn tốt", “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” về đối tượng áp dụng là các chi bộ trực thuộc và Đảng ủy phường; nội dung về khung tiêu chí cụ thể, phương pháp đánh giá, xếp loại; thẩm quyền, quy trình xét, công nhận “Chi bộ bốn tốt" và thời gian xét công nhận. Trong đó. Đảng ủy phường yêu cầu việc xây dựng mô hình “Chi bộ bốn tốt" phải căn cứ vào quy định Điều lệ Đảng và chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình tổ chức đảng; “Chi bộ bốn tốt" phải thật sự là nơi triển khai, thực hiện đầy đủ, khoa học các nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là điển hình trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao để các tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ học tập, làm theo. Nội dung trọng tâm của mô hình “Chi bộ bốn tốt", “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” là: Lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn kết, kỷ luật tốt; cán bộ, đảng viên tốt.

(Đồng chí Bí thư Đảng uỷ phường Chu Thị Huế quán triệt các chi bộ thực hiện hiệu quả mô hình "Chi bộ bốn tốt. Ảnh: Kiều Chinh)

Việc triển khai thực hiện mô hình "Chi bộ bốn tốt", “Đảng bộ cở sở bốn tốt” nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và chất lượng đội ngũ đảng viên, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến", “tự chuyển hóa".