GIỚI THIỆU CHUNG

Phường Phúc Lợi quá trình lịch sử và phát triển (17/08/2023 10:26:00)

Phường Phúc Lợi trước đây thuộc huyện Gia Lâm, tỉnh Bắc Ninh; nay là phường Phúc Lợi thuộc quận Long Biên, thành phố Hà Nội, nằm ở phía đông bắc...

TỔ CHỨC BỘ MÁY