Hoạt động khối chính quyền

Phường Phúc Lợi tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật Tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành
Ngày đăng 08/08/2016 | 15:55  | Lượt xem: 296

Sáng 5/8/2016, tại Hội trường, UBND phường Phúc Lợi đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật Tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân. Dự Hội nghị có các đồng chí Bí thư chi bộ, Tổ trưởng dân phố, Trưởng ban công tác mặt trận, thành viên 14 tổ hòa giải và đại diện các hộ dân trên địa bàn phường.

Hội nghị đã nghe đ/c Phạm Thị Phượng – Phó trưởng phòng kiểm soát TTHC - Vụ Pháp chế  Thanh tra Chính phủ  trình bày những nội dung cơ bản, những điểm cần lưu ý của Luật tiếp công dân và Nghị định 64/NĐ – CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân.

Luật Tiếp công dân đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII kỳ họp lần thứ 6 thông qua vào ngày 25/11/2013. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2014, gồm 09 Chương 36 Điều, quy định về trách nhiệm tiếp công dân, quyền và nghĩa vụ của người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; việc tổ chức hoạt động tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân, địa điểm tiếp công dân của cơ quan, tổ chức, đơn vị và các điều kiện bảo đảm cho hoạt động tiếp công dân. Luật cũng quy định việc tiếp đại diện của cơ quan, tổ chức đến khiếu nại, kiến nghị, phản ánh, tiếp người nước ngoài đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được thực hiện như đối với tiếp công dân.

Ngoài những nội dung chính, Luật tiếp công dân còn quy định về nguyên tắc tiếp công dân, quản lý công tác tiếp công dân, các hành vi bị nghiêm cấm, những trường hợp được từ chối tiếp công dân, điều kiện đảm bảo cho hoạt động tiếp công dân và điều khoản thi hành.