Hoạt động khối chính quyền

Phường Phúc Lợi triển khai kế hoạch thực hiện “ Tuần lễ học tập suốt đời” năm 2016
Ngày đăng 13/09/2016 | 14:16  | Lượt xem: 169

Sáng ngày 13/9/2016, tại phòng họp số 2, UBND phường Phúc Lợi tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện “ Tuần lễ học tập suốt đời” năm 2016

Dự hội nghị có đồng chí Phạm Hoài Nam - Phó chủ tịch UBND; đồng chí Nguyễn Văn Chiêu - Chủ tịch UBMTTQ phường; Các đồng chí hiệu trưởng các nhà trường, trưởng đoàn thể; Các đồng chí Tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn thị Xoay công chức Văn hóa Xã hội triển khai nội dung kế hoạch thực hiện " Tuần lễ học tập suốt đời" năm 2016, với chủ đề " Phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên số".

Hội nghị đã có 6 ý kiến phát biểu của các vị đại biểu, các ý kiến tập trung thảo luận vào những giải pháp để thực hiện tốt kế hoạch và thống nhất với tiến độ thực hiện để tuần lễ diễn ra có hiệu quả chất lượng, góp phần giáo dục văn hóa đọc;Nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy và rèn luyện nhân cách con người; khuyến khích việc đọc sách thường xuyên, liên tục và suốt đời nhằm xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng;Tăng cường phương pháp và kỹ năng đọc nhằm xây dựng xã hội học tập đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế; Thực hiện đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện trường học và các tổ chức, cơ quan phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

 Kết thúc hội nghị đồng chí Phạm Hoài Nam – Phó chủ tịch UBND phường phát biểu kết luận; Đề nghị, các ngành, đoàn thể, các Nhà trường, di tích và các tổ dân phố trên địa bàn phường cần tập trung  thực hiện một số nội dung sau:

1.Đài truyền thanh phường: Xây dựng chuyên mục phát thanh tuyên truyền giới thiệu các nội dung liên quan đến "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời" và kết quả công tác khuyến học năm 2016; giới thiệu các sự kiện hoạt động và vận động nhân dân đến tham dự các hoạt động học tập trong thời gian diễn ra "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời" trên địa bàn phường.

2.  Các di tích LSVH, mở cửa đón khách, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục thu hút đông đảo quần chúng nhân dân trong "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời".

3. Tổ chức ngày Hội Khuyến học kết hợp với phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016.

4. Ban Dân số - KHHGĐ: Tổ chức các chuyên đề về sức khoẻ, dân số; phòng bệnh, pháp luật.

5. Các tiểu ban quản lý di tích : Mở cửa chuẩn bị đón học sinh các nhà trường tham quan, giới thiệu về di tích lịch sử, văn hoá.

6. Hội Người Cao Tuổi: Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao kết hợp kỷ niệm ngày quốc tế Người cao tuổi.

7. Các nhà trường: Tổ chức phát động phong trào thi đua dạy tốt học tốt, tổ chức các hội thi, các hoạt động khuyến học, thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, hoạt động chuyên đề, câu lạc bộ, tổ chức học sinh tham quan, nghe giới thiệu về di tích lịch sử, cách mạng của  Quận và của Phường hưởng ứng  "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời"; Thư viện các nhà trường tổ chức giới thiệu sách về Bác Hồ, về truyền thống hiếu học của dân tộc ta, các danh nhân văn hóa;Tổ chức cho học sinh tham quan di tích trên địa bàn.