Hoạt động khối chính quyền

Hội đồng nhân dân phường Phúc Lợi tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2016
Ngày đăng 21/09/2016 | 15:57  | Lượt xem: 337

Sáng ngày 21/9/2016 tại phòng họp 2, Hội đồng nhân dân phường Phúc Lợi tổ chức hội nghị giao ban thường trực HĐND với các ban của HĐND phường 9 tháng đầu năm triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2016.

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Dương Ngọc Dũng – Bí thư Đảng ủy – CT HĐND phường; các đồng chí thường trực HĐND và các đồng chí thành viên các ban của HĐND phường.

Tại hội nghị đồng chí Dương Ngọc Dũng - Bí thư Đảng ủy – CT HĐND phường đã đánh giá kết quả hoạt động của HĐND phường 9 tháng đầu năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2016. Qua báo cáo cho thấy. Trong 9 tháng đầu năm, thường trực Hội đồng nhân dân phường đã tổ chức tốt 2 kỳ họp Hội đồng nhân dân, nhìn chung các kỳ họp đều đảm bảo yêu cầu luật định, công tác chuẩn bị chu đáo. Qua các kỳ họp đã thông qua và ban hành 7 Nghị quyết:  Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016; phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách phường năm 2016; điều chỉnh, bổ sung danh mục, đầu tư công sử dụng ngân sách phường; phân bổ cải cách tiền lương, nguồn kết dư, dự phòng năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2021… Thực hiện tốt việc phối hợp với các Ban Hội đồng nhân dân chuẩn bị các nội dung, chương trình kỳ họp; đảm bảo mối liên hệ giữa đại biểu, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân; thực hiện tốt công tác tiếp dân, tiếp nhận giải quyết đơn, thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân. Các Ban Hội đồng nhân dân đã bám sát chức năng, nhiệm vụ của Ban làm tốt công tác thẩm tra các báo cáo trình kỳ họp, đảm bảo chất lượng, đánh giá đúng tình hình, đề xuất các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Các đại biểu hội đồng đã thực hiện tốt việc nghiên cứu các báo cáo trình kỳ họp.

Tại Hội nghị giao ban, có 7 ý kiến phát biểu, các đại biểu đã mạnh dạn trao đổi những mặt làm được, chưa làm được từ đầu năm đến nay trong việc thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân ở  địa phương; Đồng thời, đề ra một số giải pháp cho nhiệm vụ 3 tháng cuối năm với tinh thần quyết tâm nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng ủy và Hội đồng nhân dân phường năm 2016.