Hoạt động khối chính quyền

Hội đồng nhân dân phường Phúc Lợi giám sát công tác triển khai thực hiện tiêu chí tổ dân phố văn hóa năm 2016
Ngày đăng 24/09/2016 | 11:01  | Lượt xem: 356

Chiều ngày 23/9/2016, Thường trực Hội đồng nhân dân phường Phúc Lợi do đồng chí Dương Ngọc Dũng – Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường làm trưởng đoàn Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Phạm Hoài Nam – Đảng ủy viên - Phó Chủ tịch UBND phường- Trưởng BCĐ phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" phường; các đồng chí cán bộ chuyên môn và các đồng chí thành viên đoàn giám sát .

 Xác định việc thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" có vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn phường. Trong thời gian qua, được sự quan tâm sâu sát của Đảng ủy, UBND phường, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể từ phường đến tổ dân phố cùng sự tích cực tham gia hưởng ứng của nhân dân, việc thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn phường đạt nhiều kết quả tính cực. Phong trào phát triển mạnh cả về chiều rộng và chiều sâu, tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng; việc cưới, việc tang, lễ hội mừng thọ được thực hiện theo nếp sống văn minh. Năm 2016, phường đã  14/14 tổ dân phố đăng ký xây dựng tổ dân phố văn hóa, phấn đấu đạt 9/14 tổ tiêu chuẩn tổ dân phố văn hóa đạt 64,3%. Dự kiến năm 2016 phường sẽ thoát được 8 hộ nghèo đạt 130% kế hoạch giao; 100% các nhà văn hóa tổ dân phố đã thành lập và ra mắt câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao, sức khỏe ngoài trời và duy trì tạp luyện thường xuyên thu hút đông đảo nhân dân tham gia….

Cùng với việc đánh giá những kết quả đạt được, tại hội nghị, các đồng chí trong đoàn giám sát đã trao đổi, làm rõ một số thắc mắc về công tác tổ chức thực hiện phong trào tại các tổ dân phố; công tác tuyên truyền, vận động thực hiện phong trào; triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo cấp trên; công tác phối hợp của MTTQ và các đoàn thể; việc thực hiện phong trào gắn với thực hiện xây dựng văn minh đô thị,; công tác bình xét gia đình văn hóa tại các liên gia, tổ dân phố tại các cụm dân cư trên địa bàn,...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Hoài Nam – Đảng ủy viên -  Phó Chủ tịch UBND phường - Trưởng BCĐ phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" phường tiếp thu ý kiến tham gia của đoàn giám sát, yêu cầu bộ phận chuyên môn điều chỉnh, bổ sung các nội dung để hoàn thiện báo cáo.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Dương Ngọc Dũng – Bí thư Đảng ủy – CT HĐND phường đã đánh giá cao những kết quả đạt được của phường trong công tác thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Đồng chí cũng đề nghị UBND phường tiếp tục quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng văn minh đô thị và các tiêu chí thực hiện tổ dân phố văn hóa; nâng cao nhận thức cấp ủy chi bộ tổ dân phố, phát huy tốt vai trò của BCĐ, MTTQ và các đoàn thể phường và các tổ dân phố, Rà soát các chỉ tiêu thực hiện xây dựng tổ dân phố văn hóa, phấn đấu tổ chức thực hiện  hoàn thành các chi tiêu kế hoạch năm 2016.