Hoạt động khối chính quyền

Thông báo quyết định của UBND Quận Long Biên về việc bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND Phường Phúc Lợi
Ngày đăng 02/07/2021 | 14:17  | Lượt xem: 86

Thông báo quyết định bổ nhiệm Chủ tịch UBND phường, Phó chủ tịch UBND phường Phúc Lợi của UBND Quận Long Biên.

1.Quyết định 3277/QĐ-UBND ngày 25/6/2021 của UBND quận Long Biên về việc bổ nhiệm đồng chí Chu Thị Huế giữ chức vụ Chủ tịch UBND phường Phúc Lợi - Chi tiết xem: tại đây

2.Quyết định 3240/QĐ-UBND ngày 25/6/2021 của UBND quận Long Biên về việc bổ nhiệm đồng chí Phạm Hoài Nam giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND phường Phúc Lợi - Chi tiết xem: tại đây

3.Quyết định 3253/QĐ-UBND ngày 25/6/2021 của UBND quận Long Biên về việc bổ nhiệm đồng chí Trần Quốc Khánh giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND phường Phúc Lợi - Chi tiết xem: tại đây