Hoạt động khối chính quyền

Hội nghị tuyên truyền về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn phường Phúc Lợi năm 2021
Ngày đăng 06/07/2021 | 08:39  | Lượt xem: 82

Thực hiện chương trình công tác năm 2021 của Công an quận Long Biên và Kế hoạch triển khai về công tác PCCC của UBND quận Long Biên. Ngày 02/7/2021 tại Hội trường UBND phường Phúc Lợi. UBND phường Phúc Lợi phối hợp với Đội cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Long Biên đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) trên địa bàn phường năm 2021.

Tới dự và làm báo cáo viên tại Hội nghị có Đại úy Nguyễn Văn Hậu là cán bộ thuộc Đội cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Long Biên. Thành phần Hội nghị có các đồng chí trong thường trực UBND-MTTQ, trưởng các ban ngành đoàn thể phường, Công an phường, Ban chỉ huy quân sự phường, các đồng chí là tổ trưởng dân phố, Đội trưởng PCCC dân phòng của 15 tổ dân phố, các đồng chí trong Tổ quản lý TTĐT phường và đặc biệt hội nghị có sự tham dự của đầy đủ các lực lượng làm công tác PCCC và CNCH trên địa bàn phường.

Hội nghị Tuyên truyền kiến thức phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và triển khai các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 về công tác PCCC của UBND phường gồm 5 phần:

Thứ nhất là phần: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu do cán bộ phụ trách PCCC của UBND phường trình bày.

Thứ Hai là phần: Phát biểu khai mạc và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021về công tác PCCC của Lãnh đạo UBND phường.

Thứ ba là phần: Tuyên truyền, phổ biến các văn bản, quy định của Nhà nước về PCCC. Kỹ năng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ do báo cáo viên là cán bộ Cán bộ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH  Công an quận Long Biên trình bày.

Thứ tư là phần: Tập huấn kỹ năng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ do báo cáo viên là cán bộ Cán bộ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH  Công an quận Long Biên trình bày, và có sự tham gia thực tập của các thành viên tham dự Hội nghị.

Cuối cùng là phần bế mạc kết thúc Hội nghị.

Căn cứ Kế hoạch số 235/KH-UBND ngày 08/06/2021 của UBND quận Long Biên về thực hiện đợt cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra an toàn PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn quận. Ngày 24/6/2021 UBND phường Phúc Lợi đã ban hành Kế hoạch số 119/KH-UBND để tổ chức triển khai thực hiện đợt cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra an toàn PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn phường Phúc Lợi năm 2021. Hội nghị tuyên truyền về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn phường Phúc Lợi năm 2021 này là một trong những nội dung cơ bản của việc thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 235/KH-UBND ngày 08/06/2021 của UBND quận Long Biên.

Sau phần đồng chí Trần Quốc Khánh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của UBND phường về công tác PCCC và CNCH, triển khai Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 09/6/2021 của UBND phường về kiểm tra việc thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn phường năm 2021.

Là phần trình bầy của báo cáo viên về các văn bản, quy định của Nhà nước về PCCC, kỹ năng chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, các kiến thức và nghiệp cụ của công tác PCCC cho các lực lượng làm công tác PCCC và CNCH trên địa bàn phường. Báo cáo viên đã truyền tải đầy đủ các nội dung về PCCC và CNCH:

- Giới thiệu nội dung một số văn bản quy phạm pháp luật về PCCC&CNCH, trong đó tập trung vào phổ biến vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp ủy đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình và trách nhiệm của cán bộ, đội viên Đội PCCC cơ sở, lực lượng bảo vệ dân phố... trong công tác PCCC&CNCH.

- Thông tin về tình hình cháy, nổ, tai nạn, sự cố, các vụ cháy điển hình trong nước và thế giới. Các nguy cơ, nguyên nhân cơ bản dẫn đến cháy, nổ và các biện pháp phòng cháy, kỹ năng thoát nạn, xử lý khi có cháy, nổ xảy ra.

- Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về PCCC, thực hiện tốt các quy định, nội quy về phòng cháy và chữa cháy, về sử dụng điện, sử dụng lửa và các chất dễ cháy, nổ; có biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy, thoát nạn phù hợp với đặc điểm của khu dân cư.

- Tuyên truyền, phổ biến về ý thức nâng cao tinh thần trách nhiệm chấp hành các quy đinh, nội quy, yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy. Chấp hành tốt chủ chương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tuân thủ pháp luật và nắm vững kiến thức cần thiết về phòng cháy và chữa cháy; biết sử dụng dụng cụ, phương tiện phòng cháy và chữa cháy thông dụng.

- Hướng dẫn tính năng, tác dụng và cách sử dụng một số trang thiết bị phương tiện PCCC&CNCH; quy trình xử lý khi có tình huống cháy, nổ và sự cố, tai nạn xảy ra.

- Tổ chức giao lưu, giải đáp những thắc mắc của người dân về các vấn đề liên quan đến công tác PCCC&CNCH.

Mục đích của công tác tuyên truyền, cũng như thông qua Hội nghị tuyên truyền về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn phường Phúc Lợi năm 2021 nhằm:

  - Xây dựng phường Phúc Lợi trở thành đơn vị điển hình tiên tiến về PCCC. Thông qua công tác tuyên truyền nhằm làm cho mỗi thành viên trong từng gia đình nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và nắm vững kiến thức cần thiết về phòng cháy và chữa cháy; biết sử dụng dụng cụ, phương tiện phòng cháy và chữa cháy thông dụng. Bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy trong quá trình sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt và trong bảo quản, sử dụng chất cháy. Ngăn chặn nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy, hành vi vi phạm quy định an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

  - Phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy, chữa cháy. Đồng thời, tuyên truyền nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân đối với việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.

  - Củng cố, kiện toàn lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở vững mạnh, làm nòng cốt trong phong trào toàn dân phòng cháy và chữa cháy, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn quận.

  - Nâng cao khả năng tại chỗ trong công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cũng như khả năng thoát nạn, thoát hiểm của nhân dân nếu có tình huống cháy, nổ xảy ra.

Một số hình ảnh thực tế