Hoạt động khối chính quyền

Hội nghị đánh giá khấu kiện tại Đình Nông Vụ Đông
Ngày đăng 29/09/2016 | 11:20  | Lượt xem: 199

Chiều ngày 28/9/2016, UBND phường Phúc Lợi phối hợp với Phòng Văn hóa Thông tin Quận Long Biên về đánh giá các khấu kiện được hạ giải tại đình Nông Vụ Đông nằm trong dự án tôn tạo tu bổ các di tích trên địa bàn phường Phúc Lợi giai đoạn 2.

Tham gia buổi đánh giá có đồng chí Bùi Thế Quân - Phó phòng văn hóa thông tin quận Long Biên;  Đồng chí Phạm Đăng Hải - chuyên viên phòng tài chính kế hoạch quận;  đồng chí chí Đinh Tiến Cương - Phó chủ tịch UBND phường và các đồng chí Trưởng phó ban quản lý di tích đình chùa Nông Vụ Đông, các đồng chí tư vấn giám sát, đơn vị thi công.

Tại buổi làm việc đồng chí Bùi Thế Quân  – Phó phòng văn hóa thông tin quận Long Biên đề nghị đơn vị thi công phân loại từng khấu kiện theo quy định, những khấu kiện đã bị hư hỏng nặng, những khấu kiện còn sử dụng được. Qua đánh giá đơn vị  thi công đã thực hiện đúng yêu cầu và đã phân loại đảm bảo đúng quy định. Sau khi đoàn đánh giá đã phân loại các ông, bà trong tiểu ban di tích đề nghị còn một số khấu kiện chính đã có hiện tượng mối mọt cần thay thế và có phương án xử lý để đảm bảo tính bảo tồn cũng như  giá trị của di tích.

Cũng tại buổi làm việc sau khi nghe 5 ý kiến của  Phòng Văn hóa Thông tin, Đại diện phòng Tài chính kế hoạch và các ý kiến của các ông bà tư vấn thiết kế, tiểu ban quản lý di tích

Trên cơ sở các ý kiến đồng chí Đinh Tiến Cương  – Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân phường kết luận: Thống nhất với bản thống kê các danh mục cần thay thế mà tại buổi đánh giá đã ghi nhận; Đơn vị tư vấn làm dự toán toàn bộ các hạng mục được đánh giá thay thế trình Ủy ban nhan dân phường xem xét; Dự toán các hạng mục ngoài dự án mà tiểu ban quản lý đề nghị; Đề nghị đơn vị thi công cần đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng công trình.