Hoạt động khối chính quyền

Thông báo triển khai thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19
Ngày đăng 03/08/2021 | 16:10  | Lượt xem: 105

Ngày 29/7/2021 UBND phường Phúc Lợi ban hành thông báo số 747/TB-UBND về việc triển khai thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch covid-19;

Theo nội dung thông báo 03 nhóm đối tượng được triển khai tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ tại UBND phường bao gồm:

  1. Hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị covid-19, cách ly y tế.
  2. Hỗ trợ hộ kinh doanh.
  3. Hỗ trợ đối với lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác.

Nội dung chi tiết xem tại đây!