Hoạt động khối chính quyền

HĐND phường Phúc Lợi tổ chức họp giao ban thường kỳ tháng 01/2017
Ngày đăng 09/02/2017 | 15:53  | Lượt xem: 219

Sáng 09/02/2017, HĐND phường Phúc Lợi đã tổ chức họp giao ban thường kỳ tháng 01/2017 nhằm đánh giá kết quả hoạt động trong tháng và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2017.

Ông Dương Ngọc Dũng - Chủ tịch HĐND phường chủ trì buổi giao ban. Tham dự có các ông, bà Thường trực HĐND-UBND-UBMTTQ phường, thành viên các Ban của HĐND phường.

Hội nghị đã được nghe báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của HĐND phường tháng 01/2017 với các kết quả nội bật như: tổ chức tiếp dân theo quy định (trong tháng đã tiếp 03 buổi = 6 lượt đại biểu tiếp dân); tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp III-HĐND phường; xây dựng và triển khai chương trình công tác HĐND phường năm 2017 và kế hoạch công tác các ban HĐND phường; giám sát thường xuyên việc thực hiện Nghị quyết HĐND; giám sát các hoạt động của UBND phường dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, kết quả UBND phường đã tổ chức việc tặng quà đảm bảo đúng yêu cầu, đầy đủ và chặt chẽ, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao sôi nổi, an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội ổn định…Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại như chưa xử lý triệt để các vi phạm về trật tự đô thị đặc biệt là tình trạng đổ phế thải, vi phạm quảng cáo rao vặt.

100% thành viên tham dự hội nghị đều nhất trí với kết quả đã nêu, các tồn tại, cung phân tích nguyên nhân và tham gia đóng góp vào phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 2/2017. Tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên tham dự hội nghị, ông Dương Ngọc Dũng - Chủ tọa đã kết luận, chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong tháng 02/2017, cụ thể: UBND phường chỉ đạo khắc phục các tồn tại như đã nêu, trong đó nhấn mạnh cần tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý vi phạm trong lĩnh vực quản lý TTĐT - TTXD, cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các đoàn thể, nắm bắt thông tin từ nhiều nguồn, nhiều tầng lớp nhân dân để kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm. UBND phường cần tổ chức rà soát các điểm vi phạm biển quảng cáo rao vặt, xử lý bóc xóa các biển quảng cáo đó. Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND phường, đề nghị thành viên các Ban của HĐND phường tham gia giám sát đầy đủ theo lịch giám sát. Đề nghị Ủy ban MTTQ, các đoàn thể, các Ban và Đại biểu HĐND phường tiếp tục phối hợp tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra/.