Hoạt động khối chính quyền

Triển khai Luật bảo vệ môi trường 2020
Ngày đăng 11/01/2022 | 16:16  | Lượt xem: 78

Luật Bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022 với rất nhiều điểm mới được kỳ vọng sẽ mở ra một giai đoạn mới trong quản lý, xử lý các vấn đề về môi trường.

Xem chi tiết cụ thể tại đây!