Hoạt động khối chính quyền

Phường Phúc Lợi triển khai nhiệm vụ trọng tâm thuộc khối Kinh tế - Đô thị năm 2022
Ngày đăng 10/02/2022 | 10:54  | Lượt xem: 74

Sáng ngày 09/02/2022, tại phòng họp số 01, UBND phường tổ chức hội nghị triển khai các nhiệm vụ trọng tâm thuộc khối Kinh tế - Đô thị năm 2022.

Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Chu Thị Huế - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; các đồng chí cán bộ chuyên môn khối Kinh tế - Đô thị; tổ trưởng các tổ dân phố. Đồng chí Trần Quốc Khánh - ĐUV, Phó Chủ tịch UBND phường phụ trách khối Kinh tế - Đô thị chủ trì hội nghị. 

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đồng chí Chủ tịch UBND phường định hướng các nội dung trọng tâm của hội nghị ; quán triệt nội dung chủ đề năm của Thành phố ‘‘Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển ’’; chủ đề năm của Quận ‘‘Năm dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị’’ và Chương trình 03-Ctr/QU của Quận ủy.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND phường triển khai các nội dung nhiệm vụ trọng tâm và Kế hoạch tổ chức thực hiện năm 2022, cụ thể:

Thực hiện Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 26/01/2022 của UBND phường về việc thực hiện Đề án Nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng thực hiện quản lý trật tự đô thị trên địa bàn phường Phúc Lợi năm 2022;

Đối với công tác thu ngân sách trọng tâm là tổ chức thu các loại thuế; cập nhật biến động và rà soát hoàn thiện sổ bộ thuế đất phi nông nghiệp. Về quản lý chợ Phúc Lợi tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí đảm bảo mô hình chợ Văn minh Thương mai, An toàn Thực phẩm; chợ May 10 sẽ tổ chức sắp xếp di dời thực hiện giải phóng mặt bằng. Về công tác quản lý đất đai giải phóng mặt bằng triển khai thực hiện Nghị quyết số 04 Quận ủy về tăng cường công tác quản lý đất công, đất nông nghiệp, đất vùng bãi ven sông; tiếp tục xử lý các vi phạm theo kết luận số 316 của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường; thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đối với 04 dự án năm 2022. Xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về công tác phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai; quản lý hạ tầng đô thị (cây xanh, chiếu sáng, thoát nước, vệ sinh môi trường) theo quyết định phân cấp của UBND Thành phố.

Về thực hiện các nhiệm trong tâm thực hiện các Chương trình, Chủ đề của Thành phố và Quận dự kiến năm 2022 phường Phúc Lợi thực hiện các nội dung sau:

1.Thực hiện tốt công tác GPMB các dự án. Đảm bảo 100% các hộ dân bàn giao mặt bằng không phải tổ chức cưỡng chế thu hồi diện tích đất;

2.Duy trì các tiêu trí tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị đối với các tuyến đã được UBND quận công nhận (tuyến Hội Xá, Chu Huy Mân, Định Đức Thiện, Phúc Lợi, Trần Doanh Tuyên);

3.Mô hình xây dựng tuyến đường, tuyến ngõ tự quản tại các tổ dân phố đối với các tuyến đường, tuyến ngõ trong khu dân cư có mặt cắt trên 3m;

4.Mô hình khu dân cư an toàn về phòng cháy chữa cháy;

5.Mô hình phân loại rác thải sinh hoạt; tái sử dụng rác thải hữu cơ;

6.Mô hình trang trí làm đẹp các tuyến đường trên địa bàn phường; trồng hoa, cây cảnh trên mái đê Hữu Đuống dọc tuyến đường hành lang chân đê từ cầu Phù Đổng đến đình Hội Xá;

Sau khi Đồng chí Phó Chủ tịch UBND phường triển khai các nội dung và tiếp thu các ý kiến phát biểu của các thành viên tham gia hội nghị. Đồng chí Phó bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND phường kết luận, chỉ đạo nhấn mạnh các nội dung nhiệm vụ trọng tâm khối Kinh tế - Đô thị cần thực hiện năm 2022:

1.Đồng chí Phó Chủ tịch UBND phường chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ trong tâm của năm 2022. Các bộ phận chuyên môn thuộc khối Kinh tế - Đô thị tham mưu, xây dựng tổ chức thực hiện các Chương trình, Kế hoạch cụ thể, chi tiết để thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra;

2.Các tổ dân phố tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt chủ chương, chính sách của Đảng, nhà nước trên các lĩnh vực; phối hợp tốt với các cán bộ chuyên môn thực hiện các nhiệm vụ được giao;

3.Các nhiệm vụ khác:

Đề nghị các tổ dân phố tích cực tuyên truyền, giải thích, vận động nhân dân bàn giao mặt bằng, chấp hành tốt các quy định trong công tác GPMB nhằm đảm bảo tiến độ của các dự án thực hiện trong năm 2022; Duy trì các tiêu trí tuyến đường, tuyến phố VMĐT đối với các tuyến đã được UBND quận công nhận và thực hiện chỉnh trang đô thị đối với các tuyến chưa đạt VMĐT để đạt được VMĐT trong năm 2022; Rà soát, chỉnh trang các tuyến đường, tuyến ngõ trong khu dân cư có mặt cắt trên 3m để xây dựng tuyến đường, tuyến ngõ tự quản tại các tổ dân phố; Xây dựng tổ dân phố an toàn PCCC, mỗi người dân là một chiến sĩ phòng cháy chữa cháy; Tuyên truyền đến các hộ gia đình về việc phân loại rác thải, tái sử dụng rác thải hữu cơ; Chỉnh trang đô thị, trang trí làm đẹp các tuyến đường trên địa bàn phường./.