Hoạt động khối chính quyền

Phường Phúc Lợi triển khai bàn tổ chức bầu Ban quản trị chung cư Ecohome Phúc Lợi
Ngày đăng 10/03/2022 | 16:16  | Lượt xem: 54

Sáng ngày 08/3/2022, tại văn phòng ban quản lý chung cư Ecohome Phúc Lợi. Phường Phúc Lợi tổ chức buổi làm việc triển khai các nội dung tổ chức hội nghị nhà chung cư và bầu Ban quản trị chung cư Ecohome Phúc Lợi nhiệm kỳ mới năm 2022-2025.

Chủ trì buổi làm việc đồng chí Trần Quốc Khánh – PCT UBND phường Phúc Lợi. Thành phần tham gia buổi làm việc gồm có các đồng chí: Cán bộ quản lý TTĐT, Công an khu vực, Ban quản lý chung cư Ecohome, Bí thư chi bộ TDP số 15, Tổ trưởng TDP số 15,  đại diện trưởng tầng. Phó Chủ tịch - UBND phường triển khai các nội dung về việc tổ chức hội nghị nhà chung cư, bầu Ban quản trị chung cư Ecohome Phúc Lợi nhiệm kỳ mới với các nội dung sau:

Thực hiện Công văn số 13/UBND-QLĐT ngày 07/1/2022 của UBND quận Long Biên về việc tổ chức hội nghị nhà chung cư theo quy định; căn cứ tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn phường Phúc Lợi hiện nay. Theo công bố về mức độ dịch của thành phố, phường Phúc Lợi, quận Long Biên thuộc cấp độ dịch là cấp 3. Theo quy định về kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 phường có cấp đội dịch là cấp 3,4 thì tạm dừng không tổ chức hội nghị chung cư (Kế hoạch số 243/KH-UBND ngày 29/10/2021 của UBND thành phố). Để đảm bảo việc vận hành quản lý, sử dụng và công tác tổ chức hội nghị nhà chung cư tuân thủ quy định tại văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BXD của Bộ Xây dựng, UBND quận hướng dẫn vận dụng việc bỏ phiếu tại hội nghị trực tiếp thay bằng hình thức niêm phong hòm phiếu để các chủ sở hữu được bỏ phiếu biểu quyết tại địa điểm cố định trong một khoảng thời gian nhất định đã được thống nhất.

Căn cứ các văn bản quy định, hướng dẫn, Tổ công tác chỉ đạo bầu Ban quản trị thống nhất các nội dung sau: Ban quản lý, Ban quản trị các chung cư có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và phát hành thông báo dự kiến về hình thức tổ chức hội nghị nhà chung cư (nếu hơn 70% số chủ sở hữu căn hộ đồng ý thì sẽ tổ chức bằng hình thức niêm phong hòm phiếu để các chủ sở hữu được bỏ phiếu biểu quyết tại địa điểm cố định trong một khoảng thời gian nhất định đã được thống nhất.); UBND phường dự kiến thành lập Tổ bầu cử - kiểm phiếu (thành phần bao gồm UBND phường, tổ dân phố, thành viên Ban quản trị, Ban quản lý chung cư và một số chủ sở hữu được tín nhiệm). Nội dung này đề nghị Ban quản trị, Ban quản lý chung cư, tổ dân phố 15 gửi danh sách đề cử giới thiệu về UBND phường trước ngày 13/03/2022;Các nội dung về dự thảo quy chế, chương trình, báo cáo tài chính ... phải xin ý kiến hội nghị nhà chung cư thông qua cần được chuyển tới cư dân trước từ 7 đến 10 ngày để cư dân nghiên cứu, đóng góp ý kiến. Có thể áp dụng các hình thức thông tin phù hợp đặc thù của chung cư  như qua mail, zalo, công khai bảng tin chung cư, bảng tin tầng, hoặc trực tiếp. Sau khi thông báo công khai có văn bản tổng hợp, tiếp thu các ý kiến đóng góp vào dự thảo tài liệu; Về trình tự, thủ tục các bước cụ thể tổ chức hội nghị chung cư được thực hiện theo nội dung văn bản số 13/UBND-QLĐT ngày 07/01/2022 của UBND quận Long Biên gửi kèm theo.

Về tiến độ thực hiện: Trước ngày 13/03/2022 gửi danh sách giới thiệu thành viên Tổ bầu cử - kiểm phiếu của chung cư (kèm theo biên bản thống nhất của cư dân); Trước ngày 20/03/2022 gửi danh sách ứng viên tham gia bầu Ban quản trị về UBND phường (kèm theo biên bản thống nhất của cư dân); Dự kiến ngày tổ chức hội nghị chung cư, bầu ban quản trị 26-27/03/2022;Trước ngày 31/03/2022 gửi hồ sơ bầu Ban quản trị về UBND phường để ban hành Quyết định công nhận Ban quản trị./.