Hoạt động khối chính quyền

Phường Phúc Lợi chỉ đạo thành công bầu Ban Quản trị Chung cư Ruby CityCT3, Vinhomes Symphony
Ngày đăng 05/04/2022 | 08:46  | Lượt xem: 41

Ngày 03/4/2022, Tổ chức thành công Hội nghị nhà chung cư lần đầu và bầu ban quản trị đối với hai chung cư Ruby City CT3 và chung cư Vinhomes Symphony.

Thực hiện Thông chi số 05-TT/QU ngày 30/9/2021 của Quận ủy về việc nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở tổ dân phố có nhà chung cư trên địa bàn quận Long Biên; Văn bản số 13/UBND-QLĐT ngày 07/1/2022 của UBND quận Long Biên về việc tổ chức hội nghị nhà chung cư theo quy định, Đảng ủy, UBND phường Phúc Lợi đã tăng cường công tác chỉ đạo, lãnh đạo đôn đốc các Chủ đầu tư tập chung chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức Hội nghị chung cư lần đầu và bầu Ban quản trị hai chung cư Ruby City CT3 và Vinhomes Symphony.

Theo đó Đảng ủy, UBND phường định hướng chú trọng về công tác chuẩn bị nhân sự các ứng viên bầu Ban quản trị theo hướng giới thiệu nhân sự là đảng viên, thành viên của hệ thống chính trị tham gia ban quản trị chung cư. Đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của UBND phường trong việc trực tiếp chỉ đạo, thống nhất quản lý cư lý chung cư theo đúng thẩm quyền cấp phường, nhất là cư dân những chung cư chưa thành lập tổ dân phố như Ruby City CT3 và Vinhomes Symphony.

Đồng chí Trần Quốc Khánh – PCT UBND phường Phúc Lợi phát biểu tại hội nghị

Qua thời gian chuẩn bị nghiêm túc, đầy đủ theo đúng hướng dẫn tại văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BXD của Bộ Xây dựng và các văn bản chỉ đạo của Quận, ngày 03/4/2022, hai chung cư Ruby City CT3 và Vinhomes Symphony trên địa bàn phường Phúc Lợi đã tổ chức thành công Hội nghị nhà chung cư lần đầu và bầu ban quản trị đảm bảo đúng thành phần và số lượng theo quy định.

Công tác kiểm phiếu bầu BQT tại chung cư Vinhomes Symphony
Công tác kiểm phiếu bầu BQT tại chung cư Ruby City CT3

Đồng chí Trần Quốc Khánh - PCT UBND phường phát biểu động viên các thành viên Ban quản trị mới được cư dân tin tưởng lựa chọn, và chỉ đạo, quán triệt một số nội dung về quản lý, vận hành, sử dụng tòa nhà chung cư đúng theo quy định pháp luật.

Thành viên BQT nhiệm kỳ 2022-2025 của chung cư Vinhomes Symphony
Thành viên BQT nhiệm kỳ 2022-2025 của chung cư Ruby City CT3