Hoạt động khối chính quyền

Phường Phúc Lợi tổ chức giao ban Ban chỉ đạo phòng chống ma túy, mại dâm quý I năm 2017.
Ngày đăng 28/03/2017 | 10:23  | Lượt xem: 390

Sáng ngày 28/3/2017, Tại phòng họp 1 Ban chỉ đạo phòng chống ma túy, mại dâm phường Phúc Lợi tổ chức giao ban quý I năm 2017.

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Phạm Hoài Nam - Đảng ủy viên, Phó chủ tịch UBND, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống ma túy, mại dâm phường cùng các thành viên trong ban chỉ đạo phòng chống ma túy, mại dâm phường.

Tổng số đối tượng nghiện có hồ sơ đang quản lý trên địa bàn phường là 29 đối tượng. Trong đó tổng số đối tượng đang đi tù là 04, tổng số đối tượng nghiện tại địa phương là 25 đối tượng.

Năm 2017 theo chỉ tiêu pháp lệnh cai nghiện quận giao cho phường:

- Cai nghiện bắt buộc 02 đối tượng;

- Cai nghiện tự nguyện tại trung tâm 07 đối tượng;

- Cai nghiện tại cộng đồng 01 đối tượng.

Quý I năm 2017 UBND phường Phúc Lợi đã thực hiện chỉ tiêu cai nghiện tự nguyện tại trung tâm được 04 đối tượng.

Để thực hiện tốt công tác phòng chống ma túy, mại dâm, phòng chống HIV - AIDS trong quý 2/2017 và trong thời gian tới. Đồng chí Trưởng ban chỉ đạo đề nghị các ngành, đoàn thể, Thường trực Ban chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1.     Kiện toàn lại Ban chỉ đạo phòng chống ma túy, mại dâm phường, xong trước 31/3/2017.

2.     Bộ phận VH-TT, bộ phận Đài truyền thanh phường tăng cường thông tin tuyên truyền về  công tác PCMT, PCMD.

3.     Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị tuyên truyền phòng chống ma túy mại dâm nhân ngày toàn dân phòng chống ma túy 26/6.

4. Xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra công tác phòng chống ma túy, mại dâm năm 2017. Phối hợp công an phường tăng cường công tác kiểm tra các loại hình dịch vụ nhạy cảm như Nhà nghỉ, Karaoke, massage, tẩm quất…

4.     Lập biểu phân công lại các ngành, đoàn thể giúp đỡ các đối tượng nghiện.

5.     Công an phường tăng cường công tác thiết lập hồ sơ đưa đối tượng đi cai nghiện bắt buộc đảm bảo chỉ tiêu Quận giao.