Hoạt động khối chính quyền

Phúc Lợi triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết hội nghị Đại biểu nhân dân năm 2017
Ngày đăng 01/04/2017 | 08:57  | Lượt xem: 527

Sáng ngày 31/3/2017, tại hội trường UBND phường, Ban chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phường Phúc Lợi họp triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết hội nghị Đại biểu nhân dân năm 2017.

Dự hội nghị, có các đồng chí Thường trực ĐU – HĐND – UBND, Các đồng chí thành viên ban chỉ đạo, trưởng đoàn thể; Các đồng chí Bí thư chi bộ, tổ tưởng dân phố, trưởng ban công tác Mặt trận tổ dân phố, đồng chí Phạm Hoài Nam – ĐUV, Phó chủ tịch UBND phường, phó ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí phó ban chỉ đạo đánh giá kết quả tổ chức hội nghị Đại biểu nhân dân của các tổ dân phố, nhấn mạnh những nội dung mà các tổ dân phố cần tập trung thực hiện trong năm 2017, hướng dẫn các tổ dân phố xây dựng kế hoạch phân công rõ người, rõ việc và có tiến độ thực hiện.

Tiếp theo các ngành thành viên trong ban chỉ đạo, các tổ dân phố cho ý kiến về những nội dung, cách thức tổ chức, những vướng mắc trong thực hiện để ban chỉ đạo có giải pháp thực hiện. Tại hội nghị các đại biểu nhất trí cao về cách tổ chức, hướng dẫn của UBND – UBMTTQ phường về việc xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết hội nghị Đại biểu nhân dân năm 2017.

Kết thúc hội nghị đồng chí đồng chí Phạm Hoài Nam, Phó ban chỉ đạo thống nhất ý kiến của các đại biểu dự hội nghị và nhấn mạnh một số nhiệm vụ sau:

1.Trên cơ sở hướng dẫn các tổ dân phố xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết HNĐB nhân dân của tổ dân phố, có tiến độ thục hiện thời gian xong trước 10/4/2017.

2.  Hàng tháng có báo cáo kết quả thực hiện về thường trực BCĐ vào ngày 20 hàng tháng.

3. Đối với các ngành đoàn thể trên cơ sở các nội dung ký cam kết với phường và phối hợp các tổ dân phố xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, kiểm tra giám sát các chi hội tổ dân phố thực hiện, có báo cáo về ban chỉ đạo vào 20 hàng tháng và trong các cuộc họp của BCĐ.

4. Đối với Công chức VHXH thường xuyên cập nhật, đôn đốc các ngành đoàn thể, TDP thực hiện đúng quy định. Tổng hợp báo cáo BCĐ vào các buổi giao ban và báo cáo khi có vấn đề đột xuất.