Hoạt động khối chính quyền

Ban tổ chức Đại hội thể dục thể thao lần thứ 4 phường Phúc Lợi họp thông qua chương trình đại hội
Ngày đăng 05/04/2017 | 15:19  | Lượt xem: 613

Chiều ngày 304/4/2017, tại hội trường UBND phường, Ban tổ chức Đại hội thể dục thể thao lần thứ 4 phường Phúc Lợi họp thông qua chương trình đại hội

Dự hội nghị, có các đồng chí TT ĐU – HĐND – UBND, Các đồng chí thành viên Ban tổ chức,  đồng chí Chu Thị Huế - Chủ tịch UBND phường, trưởng ban tổ chức chủ trì hội nghị.

Đồng chí Phạm Hoài Nam, Phó chủ tịch UBND, phó ban tổ chức thông qua phân công nhiệm vụ các thành viên ban Tổ chức Đại hội về công tác trang trí khánh tiết, các đoàn diễu hành và tổ chức các môn đồng diễn.

Tiếp theo các ngành thành viên trong ban tổ chức cho ý kiến về những nội dung, cách thức tổ chức, những vướng mắc trong thực hiện để ban tổ chức có giải pháp thực hiện. Tại hội nghị các đại biểu nhất trí cao về cách tổ chức, phân công của thường trực ban tổ chức Đại hội thể dục thể thao lần thứ 4 phường Phúc Lợi năm 2017.

Kết thúc hội nghị đồng chí đồng chí Phạm Hoài Nam, Phó ban chỉ đạo thống nhất ý kiến của các đại biểu dự hội nghị và nhấn mạnh một số nhiệm vụ sau:

1.Trên cơ sở phân công các ngành chọn đủ số lượng VĐV tham gia diễu hành, đối với các ngành đoàn thể nộp danh sách về ban tổ chức trước ngày 07/4/2017.

2.  Văn hóa thông tin xây dựng kịch bản, nội dung trang trí, khảo sát thực tế lên phương án trang trí đảm bảo mỹ quan, phù hợp với maket của Đại hội.