Hoạt động khối chính quyền

Phường Phúc Lợi triển khai kế hoạch thu thập, lưu trữ tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2017
Ngày đăng 16/06/2017 | 08:53  | Lượt xem: 261

Chiều ngày 15/6/2017, tại Phòng họp 1 UBND phường Phúc Lợi triển khai kế hoạch thu thập, lưu trữ tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2017.

Tham dự hội nghị có các đồng chí thường trực UBND phường và 14 ông bà tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn phường. Đồng chí Phạm Hoài Nam - ĐUV, Phó chủ tịch UBND phường chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị đồng chí Phạm Hoài Nam - ĐUV, Phó chủ tịch UBND phường đã triển khai kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 27/4/2017 của UBND phường về thu thập, lưu trữ tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2017.

Mục đích của việc thu thập, lưu trữ tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2017: Nhằm thu thập thông tin cơ bản, chính xác về thực trạng lao động, việc làm, thất nghiệp và biến động qua từng thời kỳ, địa bàn, làm cơ sở hoạch định chính sách việc làm và phát triển nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu thông tin thị trường lao động (gọi tắt là thông tin Cung lao động); Thu thập thông tin về thực trạng lao động của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động theo nghề và trình độ đào tạo; nhu cầu tuyển lao động, làm cơ sở để xác định hướng đào tạo và bố trí hợp lý nguồn nhân lực (gọi tắt là thông tin Cầu lao động).

Điểm mới của việc thu thập thông tin cung lao động năm 2017 như sau: Biểu A3 sẽ thêm cột dân tộc và cột nơi làm việc ở biểu A3 sẽ chia tách thành 2 cột: Tên, địa chỉ cơ quan/đơn vị làm việc và cột ngành nghề kinh doanh chính của cơ quan/đơn vị. Năm nay 100% thông tin của người lao động sẽ biến động.

Theo tiến độ kế hoạch thời gian thu thập thông tin cung lao động như sau: Tổ trưởng TDP điều tra thu thập thông tin ban đầu, thông tin thay đổi của người lao động có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý của tổ dân phố vào sổ ghi chép Cung lao động; Cập nhật thông tin thay đổi vào Biểu cập nhật thông tin thay đổi (biểu A3); Gửi Sổ ghi chép và biểu A3 về UBND phường qua bộ phận LĐTBXH phường (Trước ngày 30/7/2017).

Về thời gian thu thập thông tin cầu lao động như sau: Các điều tra viên thực hiện điều tra ghi chép thông tin ban đầu, cập nhật thông tin biến động của doanh nghiệp vào phiếu điều tra từ ngày 01/7/2017 đến ngày 30/7/2017 (có đóng dấu xác nhận của doanh nghiệp); Kết quả điều tra gửi về UBND phường qua bộ phận LĐTBXH phường (Trước ngày 05/8/2017).

Kết luận tại hội nghị đồng chí Phạm Hoài Nam – ĐUV – Phó chủ tịch UBND phường đề nghị: Các đồng chí tổ trưởng tổ dân phố (điều tra viên cung lao động) căn cứ vào kế hoạch của UBND phường tiến hành điều tra thu thập thôn tin và báo cáo về UBND phường đúng tiến độ. Yêu cầu thông tin thu thập đảm bảo khách quan, trung thực, đúng sự thật. Điều tra viên phải trực tiếp đến hộ để ghi chép thông tin, không được lấy thông tin có sẵn. Đề nghị bộ phận LĐTB&XH phường liên hệ phòng LĐTB&XH lấy biểu mẫu A3 để gửi về cho điều tra viên kịp thời./.