Hoạt động khối chính quyền

Giao ban Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT, BBT Trang TTĐT phường Phúc Lợi tháng 6 năm 2017
Ngày đăng 29/06/2017 | 21:36  | Lượt xem: 250

Chiều ngày 28/6/2017, tại phòng họp 1 phường Phúc Lợi, Ban chỉ đạo ƯDCNTT và BBT Website – BBT Đài phát thanh phường đã họp đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

             Đồng chí Phạm Hoài Nam - Phó chủ tịch UBND phường - Phó ban chỉ đạo ƯDCNTT  - Phó ban biên tập cổng TTĐT chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí cán bộ, công chức là thành viên Ban chỉ đạo Ứng dụng công nghệ thông tin (BCĐ), Ban biên tập trang Thông tin điện tử kiêm Ban biên tập đài phát thanh phường (BBT).

           Hội nghị đã nghe Đ/c Tùng - CNTT báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, và chỉ ra những tồn tại sau đợt kiểm tra công vụ của Quận:

             + Cổng thông tin điện tử Quận: vẫn còn bài viết bị trả về do nội dung chưa phù hợp.

            + Cổng thông tin điện tử phường còn thiếu tin: Học tập làm theo tấm gương Hồ Chí minh, Xây dựng nếp sống VMĐT…

            + Chuyên mục giới thiệu trên Cổng TTĐT phường chưa cập nhật giới thiệu Đảng bộ, UBND, HĐND.

            + Cổng thông tin điều hành nội bộ (Lớp 2): vẫn còn một số văn bản cập nhật muộn, chưa đúng tiến độ.

            + Việc sử dụng hòm thư công vụ của các đ/c BTCB, Tổ trưởng TDP còn hạn chế.

            + Việc sử dụng slide vào các hội nghị còn hạn chế.

            + Phần mềm quản lý nhân sự vẫn còn thiếu thông tin một số CBCC, NLĐ.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các thành viên BCĐ, BBT phường tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND phường - Phó ban chỉ đạo ƯDCNTT  - Phó ban biên tập cổng TTĐT phường kết luận và đề nghị các ngành trong 6 tháng cuối năm cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ:

* Khắc phục dứt điểm những tồn tại mà đoàn kiểm tra công vụ đã nêu ra;

- Rà soát cập nhật các chuyên mục trên cổng TTĐT Quận, Phường xong trước ngày 15/7/2017;

- Tiếp tục vận hành phần mềm QLVB&ĐHTN của 2 khối Đảng-Đoàn thể, khối Chính quyền;

- Duy trì cập nhật văn bản, tài liệu trên cổng thông tin điều hành nội bộ Quận (lớp 2) theo yêu cầu công việc;

- Nghiêm túc thực hiện việc trình chiếu slide cho các hội nghị quan trọng.

- Duy trì tốt hoạt động của bộ phận TNHS&TKQ thủ tục hành chính;

- Triển khai thực hiện tốt dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 theo chỉ đạo của Thành phố và Quận;

- Tiếp tục duy trì việc thực hiện kiểm tra mô hình CQĐT; Tăng cường trao đổi tài liệu qua hòm thư công vụ

Đề nghị các đồng chí thực hiện nghiêm túc để kết quả 6 tháng cuối năm đạt kết quả cao./.