Hoạt động khối chính quyền

Phường Phúc Lợi tổ chức tuyên truyền luật bồi thường trách nhiệm - Trợ giúp pháp lý
Ngày đăng 24/08/2015 | 15:57  | Lượt xem: 169

Sáng ngày 18/8/2015 UBND phường Phúc Lợi phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước của sở tư pháp thành phố Hà Nội, tổ chức tuyên truyền luật bồi thường trách nhiệm, luật xây dựng, trợ giúp pháp lý lưu động, tư vấn trực tiếp pháp luật phục vụ nhân dân trên địa bàn phường.

Sáng ngày 18/8/2015 UBND phường Phúc Lợi phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước của sở tư pháp thành phố Hà Nội, tổ chức tuyên truyền luật bồi thường trách nhiệm, luật xây dựng, trợ giúp pháp lý lưu động, tư vấn trực tiếp pháp luật phục vụ nhân dân trên địa bàn phường.

          Dự hội nghị và trực tiếp làm báo cáo viên có đồng chí Hồ Thúy Sen - Trưởng chi nhánh trợ giúp pháp lý số 11( TGPL); luật sư  Nguyễn Văn Nghi, cùng các đồng chí trợ giúp viên pháp lý và các luật sư cộng tác viên của trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước - sở tư pháp thành phố Hà Nội. Đại biểu phường có  đồng chí Nguyễn Thị Xoay – Phó chủ tịch UBND phường, các đồng chí bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố, TBCTMT, chi hội trưởng hội phụ nữ và trên 200 đại biểu đại diện nhân dân trên địa bàn phường.

Tại hội nghị các vị đại biểu đã được nghe luật sư Nguyễn Văn Nghi truyền giảng những kiến thức cơ bản luật bồi thường trách nhiệm và luật xây dựng. Đồng chí cho biết: Mỗi con người sinh ra và lớn lên trong xã hội đều có "Quyền" đó là Quyền con người, nó gắn liền với trách nhiệm và nghĩa vụ của con người đối với xã hội nói chung và ở mỗi quốc gia nói riêng. Nó được cụ thể hóa là Quyền công dân của người dân đang sinh sống trong quốc gia đó. Ngày 18/6/2009 Quốc hội thông qua  Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2010. Nội dung của Luật đã chỉ rõ: Khẳng định quyền của người dân được Nhà nước bồi thường khi bị người thi hành công vụ gây thiệt hại trong một số lĩnh vực quan trọng bao gồm một số hoạt động quản lý hành chính, tố tụng dân sự, hình sự và thi hành án; Xác định rõ cơ quan có trách nhiệm bồi thường; quy định những thiệt hại được bồi thường bao gồm cả thiệt hại về vật chất và tinh thần;

           Nhà nước ban hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước là nhằm tạo cơ chế pháp lý mới, đồng bộ và có  hiệu quả để người bị thiệt hại thực hiện tốt hơn quyền được bồi thường của mình đối với những thiệt hại do hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ gây ra; Nhà nước thực hiện tốt hơn trách nhiệm của mình trước công dân trong điều kiện xây dựng một Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

          Cũng tại hội nghị TGPL lưu động, Đoàn TGPL thực hiện tiếp nhận và tư vấn trực tiếp cho 26 trường hợp thuộc các lĩnh vực khác nhau, cụ thể:
 (21 trường hợp về đất đai, nhà ở, 02 trường hợp về bồi thường; 03 trường hợp về dân sự).Nhờ sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung tâm TGPL, Phòng Tư pháp quận, sự tận tình hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc pháp luật của các Cộng tác viên TGPL. Đợt trợ giúp pháp lý lưu động lần này đã thực hiện có hiệu quả hoạt động tư vấn, hướng dẫn, giải đáp vướng mắc, lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, nâng cao ý thức pháp luật cho người dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ.