Hoạt động khối chính quyền

Giao ban hoạt động HĐND phường tháng 7/2017
Ngày đăng 04/08/2017 | 09:06  | Lượt xem: 158

Chiều ngày 03/8/2017, tại phòng họp số 1 HĐND phường Phúc Lợi họp giao ban Thường trực và các ban HĐND phường để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7, triển khai nhiệm vụ tháng 8/2017.

Dự cuộc họp có các đồng chí trong thường trực HĐND, UBND và thành viên ban kinh tế xã hội, ban pháp chế HĐND phường. Đồng chí Dương Ngọc Dũng Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch HĐND phường chủ trì cuộc họp.

Tại hội nghị, đồng chí Phó chủ tịch HĐND báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2017.

Tháng 7/2017 Thường trực HĐND phường đã bám sát quy chế làm việc, duy trì công tác tiếp dân; Hoạt động giám sát của Thường trực và các ban HĐND được đổi mới theo hướng tăng cường về cơ sở, lựa chọn được những nội dung cần quan tâm để giám sát. Tháng 7/2017 tiến hành 3 cuộc giám sát tại các tổ dân phố 4,7,11. Qua giám sát đã làm rõ những nội dung còn tồn tại, hạn chế, đề nghị các ngành, bộ phận chuyên môn, tổ dân phố có các giải pháp khắc phục, nhiều vấn đề giám sát được các bộ phận chuyên môn tiếp thu, chỉnh sửa kịp thời.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung phát biểu một số nội dung như: Công tác phối hợp của Ủy ban MTTQ với các đại biểu HĐND và  UBND phường; công tác quản lý TTĐT-TTXD và vệ sinh môi trường vv…

Kết luận hội nghị, đồng chí Dương Ngọc Dũng Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường  đánh giá cao về kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7 của Thường trực HĐND và các ban HĐND. Để nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, đồng chí đề nghị các ban HĐND phường cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8 như sau: Tổ chức thực hiện kế hoạch giám sát và tái giám sát đảm bảo chất lượng, khoa học, hiệu quả; tăng cường hoạt động phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBND, Ủy ban MTTQ và các Ban của HĐND. Đối với UBND phường cần tập trung giải quyết các tồn tại kết luận giám sát, giải quyết dứt điểm các tồn tại vi phạm trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và tồn tại khu xém lò.